Saopštenja Vesti Zaštita od nasilja

Sigurnost i bezbednost dece pre svega!

Beograd, 18. 11. 2021. Uoči obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad decom, u Beogradu je danas na konferenciji za medije, koju su organizovali Ambasada Australije u Srbiji i Mreža organizacija za decu Srbije – MODS, predstavljen Vodič za očuvanje bezbednosti dece (Vodič za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece).

„Vodič za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece“ je pripremio MODS uz podršku Ambasade Australije u nameri da pomogne organizacijama koje rade direktno sa decom i/ili povremeno dolaze u kontakt sa decom, da budu i ostanu okruženje u kome će svako dete biti bezbedno, sigurno i zaštićeno.

Vodič sadrži opis procesa, objašnjenja i alate koji će pomoći organizacijama da procene koliko su organizacija i aktivnosti koje sprovode bezbedni za decu sa kojom rade i da procene rizike po decu koji postoje u organizaciji; da saznaju šta su standardi za očuvanje bezbednosti dece i provere u kojoj meri ih ispunjavaju.

Nj.E. Ambasador Australije u Srbiji, Danijel Emeri je na konferenciji istakao da „Ambasada Australije zastupa stav da ne sme da bude nikakve tolerancije kada je reč o zlostavljanju i uznemiravanju dece. Sva deca zaslužuju sigurno i srećno detinjstvo. Mi, u Ambasadi Australije smatramo da organizacije koje rade sa decom imaju važnu ulogu u njihovoj zaštiti, ali smo svesni da su im potrebni mehanizmi za smanjenje potencijalnih rizika. Vodič o kome smo danas govorili predstavlja upravo jedan takav mehanizam. Nadam se da će pomoći organizacijama koje rade ili sprovode aktivnosti sa decom i mladim ljudima, da stvore okruženja bezbedna za njih.“

Saša Stefanović, direktor MODS-a je podsetio da je nasilje prema deci rasprostranjeno u svim okruženjima u kojima deca žive i borave i da rizik od nasilja prema deci postoji i u brojnim i različitim organizacijama koje okupljaju i rade sa decom.

„Zato je neophodno, naglasio je Saša Stefanović, da svako udruženje, klub, školica glume ili sporta, letnji kamp, naučni kamp za decu i mlade, istraživački obrazovni centri za talentovanu decu (i svaki drugi oblik okupljanja i organizovanog rada sa decom i mladima) pokaže na delu svoju posvećenost očuvanju bezbednosti dece sa kojom rade i uspostave i sprovode procedure koje će osigurati da njeni zaposleni i aktivnosti ne naude deci i pravovremeno i adekvatno reaguje ako do toga dođe.“

Zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji, Yosi Echeverry Burckhardt je posebno ukazala da je „UNICEF snažno posvećen unapređenju zaštite dece i poštovanju najboljeg interesa deteta u svim aktivnostima koje se na njih odnose. To znači da aktivno promovišemo princip dobrobiti deteta i tražimo od svih organizacija koje rade sa decom i za decu da im bude na prvom mestu među principima koje primenjuju u svom radu.“

Zamenica Zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović je tom prilikom ukazala da ovakav vodič ima veliki značaj za unapređenje rada organizacija koje se bave zaštitom dece ali i za poboljšanje ukupne zaštite prava i interesa detata.

„Jasno definisani procesi i standardi, kao i parametri za procenu rizika velika su pomoć za unapređenje internih mehanizama organizacija koje se bave zaštitom dece u bilo kom domenu. Ovaj vodič upotpuniće znanja i veštine profesionalaca iz različitih sistema zaštite koji će moći da odgovore na brojne izazove kada je pitanju bezbednost dece“, rekla je Stojanović.

 „Značajan broj pritužbi upućenih Zaštitniku građana o ugrožavanju bezbednosti dece, a posebno rezultati sprovedenih kontrola ukazuju na potrebu jasnog definisanja procedura i zajedničkog delovanja svih institucija i organizacija po pitanju zaštite bezbednosti dece. ’Vodič za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece’ koji je izradila Mreža organizacija za decu Srbije je važan korak u tom pravcu“, rekla je Stojanović.

„Vodič za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece“ možete preuzeti na sledećem LINKU

Snimak konferencije za medije možete pogledati na sledećem linku

Saopštenje u celosti možete preuzeti na sledećem linku