Saopštenja Vesti

Saopštenje podrške Užičkom centru za prava deteta

Na inicijativu Centra za prava deteta, Mreža organizacija za decu Srbije, koju čini više od 100 udruženja iz cele Srbije koja su osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima građana, pruža snažnu, bezrezervnu podršku svojim kolegama iz Užičkog centra za prava deteta čiji je jedan od osnivača i direktor Radovan Cicvarić.

Užički centar za prava deteta je organizacija koja u skladu sa Zakonom o udruženjima ostvaruje svoje statutom određene ciljeve zaštite i unapređenje prava deteta u skladu sa Konvencijom o pravima deteta koji su u saglasni sa Ustavom RS, a realizuje ih uz najviše standarde rada i uz punu posvećenost ljudskim pravima i pravima deteta, poštujući zakone Republike Srbije.

Radovan Cicvarić i Jelena Žunić Cicvarić sa svojim brojnim saradnicima, su dugi niz godina pažljivo i predano gradili svoju organizaciju i čuvali njen integritet. Užički centar za prava je partner sa ministarstvima, obrazovnim ustanovama, UNICEF-om i međunarodnim organizacijama u velikom broju projekata koji se realizuju za dobrobit dece, a koje partnersko mesto su zaslužili svojim predanim i transparentnim radom u unapređenju položaja i prava dece.

Napad na porodicu Cicvarić i rad organizacije koji je od strane imenovanih lica Republike Srbije predstavljen kao izdajnički i rušilački, neprijateljski u odnosu na Republiku Srbiju, učinjen je radi diskreditacije i ocrnjavanja oca Radovana i organizacije u kojoj radi zbog političkih stavova člana njihove porodice sina Pavla što u Republici Srbiji nije dozvoljeno. Iz tog razloga Mreža organizacija za decu Srbije izražava ogromnu zabrinutost za bezbednost i spokoj porodice Cicvarić i poziva nadležne organe – Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i nadležno tužilaštvo da reaguju u okviru svojih nadležnosti na ovaj napad i pruže odgovarajuću zaštitu porodici Cicvarić.

S obzirom da napad dolazi od strane visokih državnih funkcionera dodatno smo zabrinuti jer se na taj način podriva poverenje u rad velikog broja kredibilnih udruženja građana, koja zastupaju interese i prava dece, kao važnih aktera svakog društva. Udruženja građana u Republici Srbiji se finansiraju u skladu sa Zakonom, i sredstva koja prikupe mogu da koriste isključivo za ciljeve za koja su osnovana i na Zakonom propisan način. Veliki broj dece u Srbiji odrasta u okruženju koje je opterećeno nasiljem i siromaštvom, ima teškoče da se obrazuje, leči i razvija vrednosti odgovornosti i solidarnosti, te je doprinos udruženja građana u podršci deci i porodicama značajan za funkcionisanje našeg društva.

Ovim putem pružamo i bezrezervnu podršku Pavlu Cicvariću i svim studentima, koji u okviru zakona, izražavaju svoj bunt i bore se za ljudska prava i slobode.

Saopštenje u celosti možete preuzeti na sledećem linku.

Saopštenje su podržale sledeće organizacije

Mreža organizacija za decu Srbije

Centar za prava deteta

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S)

Udruzenje „Bazi Mili“

Centar za kreativni razvoj – Knjaževac

Udruženje građanki FemPlatz

UG “NEXUS – Vranje”

StartHub

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)

Građanske inicijative

XY Spektrum 

Beogradski centar za ljudska prava

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Biro za društvena istraživanja – BIRODI

NVO Praxis

Partneri za demokratske promene Srbija

Bazaart, Reprezentativno udruženje u kulturi

PIN – Psychosocial Innovation Network

Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS)

Dijalog Valjevo

Asocijacija DUGA

Međunarodna mreža pomoći I.A.N. International Aid Network

Evropski pokret u Srbiji

Udruženje Miona Aleksandrovac

Odbor za ljudska prava Niš (CHRIN)

Pravosudna baza jug (PBJ)

Partneri Srbija

Fondacija Centar za demokratiju

Dečiji centar – Zaječar

Građanska čitaonica Libergraf 

Drustvo za razvoj kreativnosti

Grupa MAŠTA

Udruženje građana ,,KOKORO-Bor

Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Srbije

Udruženje Imam ideju Kraljevo