Blog

Roditelj plus

U Srbiji je pokrenuta kampanja koja želi da pokaže da nešto kod nas već postoji. Pokrenuta je akcija da to postane vidljivije. Članice Mreže organizacija za decu Srbije pokrenule su kampanju Roditelj plus = batine minus. Ali to nije kampanja samo MODS-a, to je kampanja roditelja u Srbiji, svih onih koji veruju da je moguće odgajati decu na drugačiji način – bez batina.

Tu uvek stanem. Šta je to drugačiji način? Od čega drugačije? Nema jednostavnog načina i jedinstvenog recepta. Svako dete je drugačije. Roditelji se razlikuju. Niko nam nije rekao da je lako biti roditelj. Niko nas nije upozorio koliko je to odgovoran, težak, naporan posao.

I zato radije govorim o građenju odnosa sa decom. Za to je potrebno vreme i sa tim se počinje od rođenja. Od nas zavisi kako ćemo graditi taj odnos, na čemu će se zasnivati – na poverenju, razumevanju, ljubavi.

Podržavati ili protiviti se kažnjavanju dece – rasprava i ne postoji

Prošle godine zvala me je jedna novinarka i predložila da organizujemo raspravu između onih koji podržavaju fizičko kažnjavanje i onih koji su protiv. Pri tom je dala primer kako je nju otac udario kad se istrgla iz njegove ruke i pretrčala ulicu. Tužno je, da posle toliko godina, nosimo sliku roditelja koji nas je udario. Šta želimo da ostavimo našoj deci? Po čemu će nas pamtiti naša deca?

Rasprave nije bilo jer, rasprave nema. Princip je jednostavan – i pravnici to vrlo dobro znaju – ono što važi za odrasle jednako se odnosi i važi i za decu. U pravu nema izuzetaka takve vrste, da isti prinicip važi za jednu društvenu grupu, a ne važi za drugu – samo zato što su mlađi, slabiji, ranjiviji.

Mi smo odrasli, i na nama je da gradimo odnos sa decom i da ne bežimo od odgovornosti za njihovu bezbednost, za njihov razvoj. Trebalo bi da imamo sliku pred sobom – naše dece za 20 godina. Kako želimo da naša deca izgledaju za 20 godina? Kao roditelji, verujem, da želimo da naša deca odrastu u osobe sposobne da vole, da pokažu ljubav. Ako im to ne pokažemo, kako će znati? Želimo da naša deca imaju samopouzdanje, da budu asertivna, uspešna, otvorena, društvena, slobodna, komunikativna. Ali, ako sada mogu da budu mirni i poslušni, da ne istražuju previše, radoznalost je opasna… Čini mi se da moramo da usaglasimo očekivanja.

I da se vratim na početak. Ova kampanja je jedinstvena po tome što poziva roditelje da podele svoje iskustvo, da ispričaju drugim roditeljima kako grade odnos sa svojom decom bez kažnjavanja. Takvi roditelji postoje u Srbiji, i postajali su i sve ih je više. To želimo da pokažemo. Pridružite nam se, ima nas u 40 gradova u Srbiji :).