Vesti

Rezolucija GS UN o deci bez roditeljskog staranja 2019

Svake godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donosi važne odluke koje utiču na živote ljudi širom sveta. Te odluke se nazivaju rezolucijama, a jedna od njih se odnosi na prava deteta.

Rezolucija „Ujedinjenih nacija o pravima deteta“ je dokument koji se bavi pitanjima koja se tiču dece uz detaljne preporuke o tome kako zaštititi decu i njihova prava, a tema rezolucije 2019. godine Generalne skupštine Ujedinjenih nacija su deca bez roditeljskog staranja.

S tim u vezi, dostupne su PREPORUKE koje organizacije mogu da podrže, a takođe je dostupan i VODIČ za zagovaranje ukoliko želite da razvijete aktivnosti zagovaranja.

Ključne preporuke koje je podržalo preko 175 organizacija, mreža i agencija koje rade na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, sadrže 9 ključnih oblasti:

  1. Prepoznati i dati prioritet ulozi porodice.
  2. Pružiti podršku porodici i sprečiti nepotrebno razdvajanje porodice.
  3. Zaštititi decu bez roditeljskog staranja i obezbediti im kvalitetnu i odgovarajuću alternativnu negu.
  4. Prepoznati štetu institucionalne brige o deci i sprečiti institucionalizaciju.
  5. Ojačati sisteme dečije zaštite kao i usluge.
  6. Obezbediti odgovarajuće finansijske i ljudske resurse.
  7. Poboljšati prikupljanje podataka i redovno izveštavanje.
  8. Osigurati punu participaciju dece bez roditeljskog staranja.
  9. Praćenje primene rezolucije o pravima deteta.

Za podršku preporukama možete kontaktirati Katherinu Ronberg na  ka.ronberg@gmail.com uz slanje vašeg logoa kako je navedeno u dokumentu „Informacije za potencijalne podržavajuće organizacije“.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete kontaktirati Liliana Rotaru na liliana.rotaru@ccfmoldova.org.