Vesti

Razvoj usluga za podršku porodici – prioritet procesa transformacije

Konferencija na temu „ Transformacije ustanova i podrška porodici u zajednici “, koju su organizovali Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) i Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, održana je 15. juna 2017. u Palati Srbija u Beogradu.

Konferencija je održana sa ciljem da se doprinese unapređenju saradnje civilnog društva i ustanova za decu i mlade u kontekstu jačanja podrške porodicama sa decom. Konferencija je održana kao deo aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ koji sprovodi UNICEF u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uz finansijku podršku Evropske unije.

Konferencija Transformacija

Zašto su lokalne samouprave važne za transformacije?

Učesnici su naglasili da je najvažnija komponenta dalje reforme sistema socijalne zaštite razvoj podrške porodici i deci u zajednici kroz podršku lokalnim samoupravama da razviju usluge socijalne zaštite i primenu namenskih transfera, unapređenje održivosti programa i usluga civilnog sektora, i kroz proces uvođenja usluga intenzivne podrške porodici u rad ustanova za decu i mlade.

To znači da lokalne samouprave treba da posvete više pažnje razvoju usluga i programa podrške deci i porodici koji se suočavaju sa različitim poteškoćama i da uspostave bliže odnose sa građanima. Kako bi se ove usluge što pre uspostavile, važno je da se prilikom planiranja namenskih transfera za 2018. godinu deo ovih sredstava nameni za usluge podrške deci i porodici.

Konferencija Transformacija

Sistem socijalne zaštite na nacionalnom nivou treba što pre da preduzme konkretne korake u reformi ustanova za decu i mlade i u skladu sa tim razvije i usvoji generalne smernice i principe za transformaciju ustanova za decu i mlade u pružaoce usluge intenzivne podrške porodici. Predstavljeni su i primeri dobre prakse podrške porodici koje su razvile organizacije članice MODS.

Šta civilni sektor može i mora da uradi u procesima transformacije?

Prepoznato je i da civilni sektor može da preuzme značajniju ulogu u razvoju programa podrške porodicama i deci, ali i kroz ulazak u proces licenciranja – pružanja usluga socijalne zaštite, ali da bi se to ostvarilo potrebno je unaprediti zakonodavni okvir, posebno učiniti fleksibilnijim uslove za dobijanje licence i donošenje standarda za socijalno-edukativne i savetodavno-terapijske usluge.

Konferencija Transformacija

Zaključak konferencije je da inicijative u ovom smeru mogu da dovedu do ostvarivanja prava deteta na život u prirodnom okruženju, omoguće optimalni razvoj potencijala deteta i uključivanje u život zajednice.

Više fotografija možete pogledati OVDE.