Obrazovanje Saopštenja Vesti Zaštita od nasilja

PROTIV SEGREGACIJE I DISKRIMINACIJE ROMSKE DECE

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS osuđuje dešavanja u OŠ „Branko Radičević“ u Bujanovcu u kojoj nastava za prvake nije počela usled nezadovoljstva roditelja formiranjem mešovitih odeljenja koja bi trebalo da pohađaju romska deca i deca iz većinske populacije. Roditelji su odlučni u nameri da decu ne šalju u školu ukoliko škola ne formira odvojena odeljenja za decu romske nacionalnosti, u suprotnom razmatraju i prebacivanje dece u druge škole.

Deca romske nacionalnosti su često izložena različitim oblicima indirektne ili direktne diskriminacije, a formiranje segregisanih odeljenja ili škola svakako predstavlja vid diskriminacije koji je zabranjen antidiskriminacionim propisima Republike Srbije, kao i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji zabranjuje da se u obrazovnom sistemu izdvajaju lica ili grupe lica, između ostalog i po osnovu rasne, nacionalne, etničke, jezičke ili verske pripadnosti.

Prepoznajući važnost ovog problema ističemo da segregacija u obrazovanju, ne samo da ozbiljno ugrožava ostvarivanje prava romskih učenika na kvalitetno obrazovanje, već i povećava rizik od siromaštva i stigmatizacije. S druge strane, njihovim isključivanjem se samo produbljuje razlika između romske i neromske dece, što dovodi do njihove marginalizacije i diskriminacije.

Na kraju, podsećamo na to da postojeći međunarodni i domaći pravni okvir nalaže preduzimanje odgovarajućih mera, kako od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tako i od jedinice lokalne samouprave, za sprečavanje i ukidanje diskriminacije i segregacije po osnovu bilo kog ličnog svojstva, pa i pripadnosti određenoj etničkoj grupi ili nacionalnoj manjini. Ovo se prvenstveno odnosi na osnovno obrazovanje koje ima odlučujuću ulogu u izgradnji zdrave i stvaralačke ličnosti.