Članice MODS-a Vesti

Promoteri socijalne inkluzije

 

Udruženje studenata sa hendikepom (USH ) je krajem oktobra i početkom novembra realizovalo obuku za srednjoškolce sa hendikepom „Promoteri socijalne inkluzije“. Obuku je Udruženje studenata sa hendikepom realizovalo u partnerstvu sa Nacionalnom kancelarijom za mlade i Mrežom organizacija za decu Srbije (MODS), u okviru projekta „Vršnjačko mentorstvo kao podrška mladima sa hendikepom u inkluzivnom društvu- nova generacija“ podržanom od strane Ministarstva omladine i sporta republike Srbije.

Udruženje studenata sa hendikepom je jedna od prvih organizacija u Srbiji koja okuplja mlade ljude sa različitim tipovima hendikepa, bez obzira na medicinsku dijagnozu, kao i mlade ljude bez hendikepa kroz inkluzivni, cross-disability pristup. Princip socijalne pravde i jednakih mogućnosti za svu decu i mlade je ono što povezuje rad USH-a i Mrežu organizacija za decu Srbije.

MODS okuplja preko sto organizacija koje se, na različite načine,  bave brigom o deci i mladima. Dve članice, UG Zlatiborski krug  iz Čajetine i Obrazovanje plus iz Beograda su učestvovale u ovoj saradnji Mreže i Udruženja studenata sa hendikepom.

Održana deseta Inkluzijada

 

Krajem oktobra, USH je, u studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru, organizovao jubilarnu, desetu Inkluzijadu čiji je cilj širenje svesti o socijalnoj inkluziji i pravima osoba sa hendikepom.  U okviru ove manifestacije je za učesnike, srednjoškolce i studente iz Srbije,  realizovan trening kako bi se osnažili da budu promoteri socijalne inkluzije u svojim lokalnim zajednicama.

Udruženje Zlatiborski krug je, kao jedna od članica MODS-a sa velikim iskustvom u radu sa mladima i sa decom sa smetnjama u razvoju, realizovalo radionicu Omladinski aktivizam za socijalnu inkluziju – prepreke i ograničenja i njihovo prevazilaženje. Radionicu je vodila Vesna Belčević.

Početkom novembra, druga članica MODS-a, Obrazovanje plus iz Beograda, je u Vršcu učestvovala u obuci za  srednjoškolce sa hendikepom, na istu temu – Omladinski aktivizam za socijalnu inkluziju. Obrazovanje plus ima dugogodišnje iskustvo u realizaciji edukativnih programa za decu i mlade i akreditovanih seminara za prosvetne radnike, koji pomažu učesnicima u ličnom i profesionalnom razvoju. Radionicu u Vršcu je vodila Marija Stanojević.

Socijalna inkluzija je važna društvena tema kojom se organizacije uključene u MODS pretežno i bave, a ostvarivanje ove saradnje između Mreže i Udruženja studenata sa hendikepom je otvorilo prostor za nove aktivnosti i razmenu znanja i iskustva.

Prateći društvene promene i jedinstvene principe ljudskih prava, jednakosti i poštovanja ljudskog dostojanstva, potrebno je organizovano raditi na razvijanju struktura podrške i socijalne zaštite u skladu sa potrebama u 21.veku.

Mreža organizacija za decu Srbije, kroz uspostavljanje saradnje sa Udruženjem studenata sa hendikepom, nastavlja svoj rad na  promociji neformalnog obrazovanja, programa i servisa podrške  za ostvarivanje prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života dece i mladih u Srbiji.

Tekst priredila: Vesna Belčević, Udruženje građana Zlatiborski krug