Članice MODS-a Vesti

Predstavnice MODS-a u Radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za period 2024-2025 za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije 2022 – 2030

Jelena Žunić Cicvarić imenovana je za članicu Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za period 2024-2025. godine za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine, a Snežana Lazarević, koja će takođe doprineti radu grupe u cilju postizanja postavljenih zadataka, za zamenicu člana.

Zadatak Radne grupe

Zadatak formirane Radne grupe je da, u saradnji sa ekspertskom grupom, u roku od najduže tri meseca od početka rada, izradi tekst  Predloga akcionog plana za period 2024-2025. godine za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine.

Podsećamo da je Vlada Republike Srbije 20. januara 2022. godine usvojila Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine. Strategiju je predložilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a većinu mera i aktivnosti obuhvata prateći Akcioni plan za period 2022–2023. godine.

Savet za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

U cilju praćenja sprovođenja Strategije, Vlada je formirala Savet za praćenje, sastavljen od predstavnika 25 nacionalnih institucija i 12 predstavnika organizacija civilnog društva, imenovanog 6. aprila 2023. godine. Među članovima Saveta se nalazi predstavnica MODS-a Jelena Žunić Cicvarić (Užički centar za prava deteta). Savet ima ključnu ulogu u praćenju aktivnosti utvrđenih Akcionim planom, doprinoseći realizaciji pojedinih aktivnosti i služeći kao mehanizam za prikupljanje podataka za izradu izveštaja o napretku.

Godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana (2022-2023)

Godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za period 2022-2023. godine za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine je dostupan na sledećem linku. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je u maju 2023. godine poslalo obrasce za izveštavanje svim nosiocima mera i aktivnosti predviđenih za 2022. godinu. Do sada je od ukupno 20 planiranih aktivnosti za izveštajni period, realizovano pet (25%), osam aktivnosti je trenutno u toku (40%), šest aktivnosti (30%) još uvek nije započeto, dok se od jedne aktivnosti (5%) odustalo.