Članice MODS-a Vesti

MODS na INSPIRE treningu

U Istanbulu je od 1. do 3. jula održan INSPIRE  trening u organizaciji ChildPact mreže za razvoj nacionalnih planova zagovaranja sa članovima iz Srbije, Rumunije, Bugarske, Moldavije, Azerbejdžana, Jermenije, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Turske.

U ime MODS-a treningu je prisustvovala Marija Nijemčević Popovski, Koordinatorka tematske grupe MODS-a „Zaštita dece od nasilja“ i saradnica za razvoj i implementaciju programa u Fondaciji SOS Dečija sela Srbija.

Trening je uključivao radne sesije o razumevanju INSPIRE strategija (7 strategija za zaustavljanje nasilja nad decom), praktičnu sesiju o stvaranju efikasne strategije zagovaranja, kao i praktičnu sesiju o kreiranju komunikacijskog plana za kampanju zagovaranja.

Trening je bio i prilika da učesnici razmene prakse koje postoje u pojedinačnim zemljama a koje se vezuju za INSPIRE strategije.

photo_2019-07-07_11-47-37

O INSPIRE metodologiji

INSPIRE predstavlja resurs zasnovan na dokazima koji je namenjen svima onima koji su posvećeni sprečavanju i reagovanju na nasilje nad decom i adolescentima – od vlada do široke javnosti, privatnog i civilnog sektora. Cilj INSPIRE-a je da pomogne zemljama i zajednicama da ostvare ključne prioritete ciljeva održivog razvoja za 2030. godinu. Pripremu INSPIRE paketa pokrenula je Svetska zdravstvena organizacija. Globalno partnerstvo za zaustavljanje nasilja nad decom pokrenuto je 2016. godine. Trenutno je u partnerstvu 26 zemalja koje pokazuju političku opredeljenost za ulaganja u INSPIRE programe za borbu protiv nasilja nad decom. INSPIRE ima za cilj da pomogne različitim akterima koji se kreću u različitim, čak i suprotnim stranama u okviru iste oblasti, da se kreću u istom pravcu kako bi se postigli što bolje efekte, posebno u delu prevencije nasilja nad decom i kako bi krajnji uticaj bio veči i značajniji od pojedinačnih doprinosa. INSPIRE Handbook sadrži 47 primera programa dobre prakse (ili projektnih ideja) koje su zasnovane na dokazima, i koje sigurno postižu uspeh u borbi protiv nasija nad decom.

INSPIRE paket uključuje sedam strategija koje zajedno pružaju sveobuhvatni okvir za okončanje nasilja nad decom. Svaka strategija je praćena ključnim ciljem i obrazloženjem strategije, potencijalnim efektima sprečavanja nasilja nad decom, specifičnim pristupima (uključujući programe, prakse i politike) koji unapređuju strategiju kao i dokazima koji podržavaju ove pristupe. Reč je o sledećih sedam strategija:

  • Implementacija i sprovođenje zakona
  • Norme i vrednosti
  • Sigurno okruženje
  • Podrška roditelja i pružaoca brige
  • Prihodi i ekonomsko osnaživanje
  • Usluge odgovora i podrške
  • Obrazovanje i životne veštine

photo_2019-07-07_11-52-05

photo_2019-07-07_11-51-14  photo_2019-07-07_11-54-14