Članice MODS-a Vesti

MODS na forumu EU Strategije za Dunavsku regiju

Na 8. godišnjeg forumu EU Strategije za Dunavsku regiju (2019 Annual Forum of the European Union Strategy for the Danube Region) koji se održao u Bukureštu, 27 – 28. juna 2019. prisustvovala je naša predstavnica, Angelina Pekić, koordinatorka tematske grupe MODS-a „Kvalitetno obrazovanje i inkluzija” i direktorka udruženja EduLink.

Osmi godišnji forum se održava kao ključni događaj rumunskog predsedavanja EUSDR-om 2019. godine, a u okviru rumunskog predsedavanja Savetom EU, i organizovan je od strane Ministarstva spoljnih poslova, Evropske komisije i Dunavskog transnacionalnog programa pod sloganom “Izgradnja kohezije za zajednički napredak u Dunavskom regionu”, pokrivajući teme od posebnog značaja za Dunavsku regiju: povezivanje i regionalna mobilnost, ekonomija, informaciono komunikacione tehnologije, životna sredina, turizam, sinergija sa drugim makroregionalnim strategijama i nova koheziona politika.

Učesnici foruma bili su u prilici da se upoznaju sa ostvarenim rezultatima u realizaciji Dunavske strategije, kao i da utiču na njeno dalje oblikovanje davanjem konkretnih predloga za reviziju akcionog plana u okviru procesa javnih konsultacija.

26. juna 2019. godine održana je Konferecija posvećena prioritetnoj oblasti 10 „Institucionalni kapaciteti i saradnja” koja je organizovana u saradnji sa Dunavskim forumom civilnog društva.

Tokom konferencije održano je nekoliko sesija koje su se fokusirale na niz važnih i vrlo aktuelnih tema kao što su zapošljivost i obrazovanje, socijalne inovacije i preduzetništvo, finansiranje, strukturno učešće (uključivanje civilnog društva u EU strategiju Dunavske regije), povezivanje i digitalizacija.

Forumu je prisustvovalo oko 800 ljudi, uključujući visoke zvaničnike EU, predstavnike evropskih institucija, nacionalne koordinatore, predstavnike lokalnih vlasti, kao i predstavnici civilnog društva.