Stavovi

Pravci delovanja u oblasti – finansijska podrška porodicama sa decom

Siromaštvo dece ima različite dimenzije i zato borba protiv njega mora biti višedimenzionalna. Ona „zahteva“ da adekvatna finansijska podrška ide za porodicu, ali udruženu sa integrisanim uslugama koje počinju od rođenja i osiguravaju očuvanje zdravlja deteta, pravovremeno i puno uključivanje u sistem obrazovanja kako bi svako dete dobilo priliku da ostvari svoj pun potencijal i postane produktivan faktor razvoja budućnosti ove zemlje. Zato smo izdvojili:

Ključne poruke sagledavajući trenutnu situaciju u našoj zemlji:

  • sadašnji transferi za decu nisu dovoljni,
  • za smanjenje siromaštva dece nisu dovoljni transferi već je potrebno njihovo uvezivanje sa uslugama,
  • ukoliko bude potrebno menjati budžet, nikako se ne smeju smanjivati stavke koje se odnose na transfere za decu,
  • sa rastom prihoda potrebno je povećavati transfere za decu.

Policy brief pod nazivom „Finansijaska podrška porodicama sa decom“ možete preuzeti OVDE.