Vesti

Prava dece koja žive i rade na ulici tema međunarodne konferencije

Prvi put u Srbiji predstavljen je dokument kojim se na nivou UN priznaju prava dece uključene u život i/ili rade na ulici u okviru konferencije “Unapređivanje kvaliteta usluga namenjenih deci uključenoj u život i/ili rad na ulici u Srbiji u skladu sa Opštim komentarom UN”.

Konferencija CIM

U Srbiji je predstavljen Opšti komentar Ujedinjenih Nacija, dokument kojim se po prvi put ikada na ovako visokom nivou i zvanično, priznaju prava dece uključene u život i/ili rad na ulici. Konferenciju je organizovao Centar za integraciju mladih uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju realizuje GIZ.

Konferencija CIM

Visoki državni i strani zvaničnici i profesionalci iz oblasti socijalne i dečije zaštite su diskutovali o preporukama Opšteg komentara UN i mogućnostima implementacije i unapređenja usluga usmerenih na decu uključenu u život i/ili rade na ulici u Republici Srbiji.

Đukić Dejanović: Sprema se dugoročni plan

„Koliko je ovaj problem veliki, pokazuju i procene da dece u uličnim situacijama ima oko 2.000, najviše u velikim gradovima. Centri za socijalni rad će sa svojim mobilnim ekipama dati svoj doprinos kako bi se kreirao jedinstveni registar ove populacije dece. Posebnu pažnju država mora usmeriti na decu koja rade i/ili žive na ulici, uzrasta od 5 do 15 godina. Svratište za decu u Beogradu je licencirano da radi sa ovom decom i, koliko god je to moguće, minimizira sve ono što im nedostaje. Savet za prava deteta će svakako uvažiti preporuke Opšteg komentara Ujedinjenih Nacija koji je danas ovde predstavljen…

Slavica Djukic Dejanovic Konferencija CIM

…U narednom periodu ćemo kreirati i dugoročni plan upravo kako bi ta deca u budućnosti bila što manje stigmatizovana“, izjavila je Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja iz Saveta za prava deteta, koja je pored Aksela Ditmana, Ambasadora Savezne Republike Nemačke u Beogradu, Jasne Plavšić, rukovodioca Grupe za antidiskriminacionu politiku u Kancelariji za ljudska i manjinska prava i Marka Tošića, izvršnog direktora Centra za integraciju mladih, otvorila današnju konferenciju.

*** Usvojen Opšti komentar 21 o deci u uličnoj situaciji

Konferencija CIM

Uz predstavljanje Opšteg komentara UN od strane Lizet Vlamings, menadžerke za istraživanje i razvoj u Konzorcijumu za decu uključenu u život i/ili rad na ulici, učesnici su tokom konferencije izgradili platformu za argumentovanu i konstruktivnu raspravu, koja će, zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu, ponuditi pravce delovanja i potencijalna rešenja za postojeći problem.

CIM: Borimo se za lepšu realnost dece koja žive ili rade na ulici

“Ponosni smo što smo organizovali konferenciju koja je omogućila ovakav vid razmene znanja i iskustava, ali i planova za buduća poboljšanja usluga namenjenih deci koja su uključena u život i/ili rade na ulici u Srbiji. Mi se kroz uslugu Svratišta za decu na dve lokacije u Beogradu, kao i kroz druge usluge, aktivno borimo za to da realnost ove dece postane lepša i naš rad već 10 godina unazad baziramo na principima opisanim u Opštem komentaru UN koji je danas predstavljen. Nadamo se da ćemo uz podršku grada Beograda moći da nastavimo da dajemo doprinos u ovoj oblasti zaštite dece, jer možemo biti ozbiljan saveznik Vlade u primeni preporuka i optimizaciji sistema”, izjavio je Marko Tošić, izvršni director Centra za integraciju mladih.

Marko Tošić Konferencija CIM

Opšti komentar Ujedinjenih Nacija bazira se na principima dobrovoljnosti i participacije dece, kojima se Svratište za decu u Beogradu vodi poslednjih 10 godina, koliko i postoji u Srbiji. Republika Srbija je jedna od 140 zemalja potpisnica Konvencije o pravima deteta, a jedan od prioriteta Vlade je i implementacija preporuka iz dokumenta koji je predstavljen na današnjoj konferenciji.