Članice MODS-a Članice MODS-a

Pomoć deci: Akcija za prava devojčica na jednakost, mir i sigurnost

SMART BALKAN
CIVILNO DRUŠTVO ZA POVEZAN ZAPADNI BALKAN
Akcija za prava devojčica na jednakost, mir i sigurnost

Pomoć deci pokrenula je novi projekat SMART, zajedno sa tri regionalna partnera: Volonterskim centrom Skoplje (VCS), Partnere per Femijet (PPF) i Institutom za razvoj civilnog društva-Inovativno (IDCSI).

SMART projekat jača uticaj civilnog društva na ravnopravnost ljudi, žena i devojčica u izgradnji mira i društvenoj koheziji kroz obrazovanje, umrežavanje i zalaganje za rodnu ravnopravnost i osnaživanje devojčica u zemljama Zapadnog Balkana (ZB).

Razvijanje podregionalne mreže organizacija civilnog društva koje rade na izgradnji mira i sigurnosti kroz promociju rodne ravnopravnosti i aktivnog učešća žena, vršnjačke edukacije i osnaživanja mladih (naročito devojčica) imaće dugotrajan uticaj i podržaće jednakost, mir i sigurnost. Važnost promovisanja osnaživanja mladih, posebno devojčica, i poštovanja različitosti i rodne ravnopravnosti za dugotrajan mir i stabilnost kroz vršnjačku edukaciju, zagovaranje, umrežavanje u zemljama Zapadnog Balkana i partnerstva sa organizacijama i mrežama EU su ključne prekretnice projekta koje će uticati na civilno društvo u celini.

Krajnji direktni korisnici biće preko 2000 dece i mladih tinejdžera (13-29 godina), 20 lokalnih NVO i 4 nacionalne mreže NVO. Odabir dece i mladih tinejdžera vršiće se procenom prijava na otvorene pozive, rodno izbalansirano i na osnovu njihovog interesovanja i motivacije za učešće. Budući vršnjački treneri biće odabrani na osnovu njihovog stava, spremnosti da se podvrgnu obuci, uče i praktikuju veštine fasilitacije, a organizacije civilnog društva biće odabrane prema njihovim prijavnim formularima i motivacionim pismima.

Akcija za prava devojčica na jednakost, mir i sigurnost deo je regionalnog projekta “SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan”, a sprovode ga Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške (NMFA).