Saopštenja

Pokažite malo ljudskosti

Hitno zaštiti dostojanstvo dece žrtava i njihovih porodica

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) i Prijatelji dece Srbije (PDS) izražavaju protest i pozivaju na odgovornost povodom medijske izjave Žarka Popovića, bivšeg šefa odseka za krvne delikte Ministarstva unutrašnjih poslova, od 28. decembra, na Pinkovom kanalu Vesti.

Tom prilikom na potpuno neprimeren način osvrnuo se na tragičnu, nasilnu smrt devojčice Tijane Jurić, čime su na mnogo načina prekršena osnovna prava deteta, a društvu poslata poruka da deca žrtve nisu zaštićena od neadekvatnog tretmana – ni posthumno.

Popović je, naime, između ostalog rekao, posredno se obraćajući Igoru Juriću, ocu Tijane Jurić: „On je čovek kome je ćerka ubijena. A nije sebe nekad pitao zašto dete od 15 godina u 23 sata, u šorciću izlazi na ulicu i ide negde bez njegove kontrole“.

Smatramo, da je navedena izjava sporna na mnogo načina i nedvosmisleno negativna i štetna jer:

– implicira krivicu žrtve, u ovom slučaju deteta, insinuirajući na način oblačenja žrtve kao faktor da se zločin desi;

– implicira krivicu roditelja da nije uradio dovoljno da dete zaštiti;

– pokazuje potpuni gubitak empatije prema žrtvi i njenoj porodici, teško se obrušavajući na njihovo dostojanstvo;

– negativno utiče na sve žrtve nasilja, a posebno decu, imajući u vidu da izjava dolazi iz struktura koje bi žrtvu trebalo da štite;

– još jedan od primera neadekvatnog i neodgovornog medijskog istupanja sa elementima teške povrede prava deteta.

Smatramo da su ovakvi javni istupi izuzetno štetni za celokupno društvo, jer podržavaju narativ u kome je počinilac zločina „izazvan“ određenim karakteristikama žrtve i okolnostima, čime se odgovornost počinioca smanjuje i ostavlja u drugom planu.

Takođe, podržava iskustvo nekih žrtava, da ih deo struktura iz institucija zaduženih za njihovu zaštitu osuđuje i smatra odgovornim za ono što su pretrpele, što je poseban način sekundarne viktimizacije žrtava i obeshrabrivanja za prijavu svakog nasilja.