Članice MODS-a Vesti

Počeo proces izrade Akcionog plana za Strategiju deinstutionalizacije

Proces izrade Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022-2026. godina, otpočeo je trodnevnim sastankom u Vrdniku (od 29. juna do 1. jula 2022. godine).

Sastanak je organizovan uz podršku projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa MRZBSP, a uz logističku podršku Užičkog centra za prava deteta – UCPD.

Za potrebe izrade Akcionog plana formirana je Radna grupa u čijem sastavu se nalaze predstavnici državnih organa, ustanova u sistemu socijalne zaštite i organizacija civilnog sektora koje su aktivno uključene u proces izrade navedenog dokumenta javne politike.

Zadatak Radne grupe je da izradi Nacrt akcionog plana za period 2022-2023. godine, za sprovođenje Strategije deinstucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022-2026. godine.

Strategije deinstucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022-2026. godine usvojena je 1. februara 2022. godine, a Akcioni plan treba da prikaže pojedinačne aktivnosti za sprovođenje opšteg cilja, posebnih ciljeva i mera utvrđenih Strategijom.

Rok za pripremu Nacrta akcionog plana za period 2022-2023 je 31. decembar 2022. godine.