Vesti

Participacija dece – Da se glas dece čuje i uvaži

Održan je još jedan sastanak predstavnika članica tematske grupe MODS-a „ Participacija dece “. Polazeći od toga da je unapređenje participacije dece jedan od strateških opredeljenja MODS-a, na sastanku je razmatrano pitanje formiranja održivog mehanizma za participaciju dece.

TG Participacija dece

Ovaj mehanizam bi trebalo da omogući da se čuje i uvaži glas dece, da se sasluša njihovo mišljenja na nacionalnom nivou o politikama koje utiču na njihov život. Organizacije koje rade direktno sa decom i koje imaju značajno iskustvo u uključivanju dece su razgovarale o tome na koji način bi mogao da se uspostavi ovaj mehanizam.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Otvorenog kluba, Prijatelja dece Srbije, Centra za integraciju mladih – CIMSomborskog edukativnog centra i Unicef-a.

TG Participacija dece

Ovaj sastanak TG “ Participacija dece “ je prvi korak u nizu razvoja koncepta za održiv mehanizam participacije dece na nacionalnom nivou.