Članice MODS-a Vesti

Otvoren informatički klub za decu i mlade u Ćićevcu zahvaljujući kompaniji Clarivate

IT tim kompanije Clarivate iz Srbije nedavno je ostvario značajnu donaciju opreme udruženju Okular, omogućavajući deci i mladima iz Ćićevca i okolnih mesta pristup novim obrazovnim i zabavnim resursima. Ova vredna donacija, ostvarena u saradnji sa Mrežom organizacija za decu Srbije (MODS), ima za cilj podržati lokalnu zajednicu kroz unapređenje aktivnosti i pružanje podrške mladima.

Informatički klub, opremljen Clarivate računarima, sada će biti otvoren svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Svako dete iz Ćićevca, ali i iz svih okolnih mesta, imaće mogućnost da svakodnevno, kada Udruženje radi, besplatno koristi računare.

„Naše Udruženje je otvoreno svaki dan, sa preko 200 redovnih korisnika usluga u Ćićevcu i stotinama u okolnim opštinama. Sve naše aktivnosti su inkluzivne, prilagođene svima bez obzira na razlike“, ističu predstavnici udruženja Okular.

Dodatno, vikendom će Informatički klub organizovati radionice na teme korišćenja osnovnih računarskih programa, interneta, zabavnih online alata, učenja putem interneta, pisanja poslovnih biografija, traženja zaposlenja putem interneta i slično.

Pogledajte više na sledećem linku.