Članice MODS-a

OŠ u Čajetini se pridružila kampanji „Svako dete ima pravo“

Osnovna škola „Dimitrije Tucović“ se priključila kampanji Mreže organizacija za decu Srbije, pod nazivom „Svako dete ima pravo“.

Kampanja se organizuje povodom obeležavanja 30 godina od nastanka Konvencije o pravima deteta, a sa ciljem da se uoče poboljšanja i nedostaci u proteklih 30 godina. Podršku u realizaciji aktivnosti pružilo je Udruženje građana „Zlatiborski krug“ važnim informacijama i uputstvima za realizaciju.
Aktivnost je predviđena Akcionim planom škole u okviru Projekta „Obrazovanje za prava deteta“.
Školski koordinator na projektu i zamenica predsednika UG Zlatiborski krug, Jagoda Jeremić je realizovala dva časa interaktivne prezentacije o Konvenciji o pravima detata za učenike petog razreda u školi u Čajetini i u izdvojenom odeljenju na Zlatiboru. Učenici su imali priliku da se upoznaju sa članovima i značajem Konvencije, ali i da u dinamičnom razgovoru daju svoja mišljenja o tome kako oni vide položaj i prava dece u svom školskom kruženju.

Sa učenicima osmog razreda, u dva odeljenja u Čajetini, realizovane su radionice o pravima deteta i Konvenciji. U jednom odeljenju učenici su upoznati sa Konvencijom i realizovali su radionicu „Statistička linija“, koja im je pomogla da shvate položaj dece i da bolje razumeju svoje vršnjake širom zemlje. Radionica je bila izazov za učenike i zanimljiv pokretač na razmišljanje o ovoj temi. Učenici su se posebno upoznali sa principima Konvencije o pravima deteta. U drugom odeljenju učenici su, nakon stečenih teorijskih znanja, izradili pano sa pravima deteta i izložili ga u holu škole.

Aktivnosti su urađene na časovima Građanskog vaspitanja uz podršku nastavnica Slađane Kuzeljević i Jagode Jeremić.