Vesti

„Opening doors“ radi na razbijanju mita – deinstitucionalizacija

Glavni tim panevropske kampanje „Otvaramo vrata za decu Evrope – Opening Doors for Europe’s children“ aktuelno radi na razbijanju mitova koji su u vezi sa institucionalnom zaštitom dece u Evropi. Postojeća publikacija će se inovirati, u skladu sa predlozima nacionalnih kooridnatora o tome kako sama deinstitucionalizacija može da se promeni, unapredi i primeni. 

Mreža organizacija za decu Srbije, MODS sa svojom članicom MDRI-S, kao nacionalni koordinator ove kampanje, doprinosi ovom procesu iznošenjem nekih od mitova koji postoje u Srbiji, a odnose se na decu koja su smeštena u institucijama. Neki od ovih mitova su:

  • Ako bi se institucije zatvorile, kuda će deca?
  • Institucije su potrebne da brinu o deci bez roditeljskog staranja
  • Institucije su se umnogome poboljšale poslednjih godina, zašto ih zatvarati?
  • Šta sa decom sa težim vidovima invaliditeta i poteškoćama u razvoju?
  • Institucije su jeftinije od različitih oblka alternativnog smeštaja, treba štedeti
  • Šta ako je finansijski motiv hranitelja jedini motiv?
  • Ukoliko bi se institucije zatvorile, profesionalci koji rade u njima bi ostali bez posla (?!)

Eurochild zagovara proces da se deinstitucionalizacija sprovede u svim evropskim zemljama koje još uvek imaju institucije za zbrinjavanje dece. 

Za Eurochild, deinstitucionalizacija znači:

  1. Smanjenje oslanjanja na institucionalno i rezidencijalnozbrinjavanje uz odgovarajuće jačanje sistema zbrinjavanja u porodici i zajednici, kao i jačanje usluga;
  2. Sprečavanje odvajanja dece od porodice;
  3. Podrška mladima koji napuštaju smeštaj.