Saopštenja Zaštita od nasilja

Održana tribina „Škola kao sigurno mesto“

Danas je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu održana tribina „ŠKOLA KAO SIGURNO MESTO“ koju je organizovala Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u saradnji sa Plej centrom, a koju je podržao Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Tribina je organizovana u sklopu kampanje „Bez nasilja – ŠKOLA KAO SIGURNO MESTO“ koju je pokrenula Mreža organizacija za decu Srbije i bila je posvećena prevenciji nasilja u školi, ulozi i odgovornosti zaposlenih u školi i roditelja. Učesnici skupa su bili upoznati sa pristupom u prevenciji nasilja koji se zasniva na rezilijentnosti odnosno na jačanju snaga deteta u cilju zaštite od nasilja.

„Kada je dete izloženo nepovoljnim životnim okolnostima, izloženo je porodičnom ili vršnjačkom nasilju, roditelji, učitelji, nastavnici, socijalni radnici, komšije, treneri sporta, vršnjaci i dr. mogu biti ti koji će mu omogućiti da ojača svoje snage i nosi se sa nepovoljnim okolnostima sa kojima se suočava“, objasnila je Katarina Majkić, direktorka Plej centra u Novom Sadu.

„Svako dete koje je uspelo da se izbori sa teškim životnim okolnostima, sa nasiljem kojem je bilo izloženo, imalo je najmanje jednu podržavajuću odraslu osobu koja mu je pružila ruku i pomogla da prevaziđe krizne situacije. Važno nam je da to znaju članovi porodice, ali i svi oni koji se nalaze u okruženju deteta, pre svega nastavnici u školi. Nastavnici imaju veliku odgovornost i treba da znaju da u svakom trenutku u nekom od njih dete može da prepozna osobu koja mu može pomoći da se izbori sa nasiljem koje trpi, u porodici, u školi, ili da neće biti odbačeno i osuđeno zbog svog trenutnog ponašanja u školi“, istakao je direktor Mreže organizacija za decu Srbije, Saša Stefanović.

Prof. dr Slađana Zuković, redovni profesor, Odsek za pedagogiju Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na tribini je poručila: “Najvažniji korak u procesu kreiranja “škole kao sigurnog mesta” jeste umrežavanje profesionalaca na različitim institucionalnim nivoima (obrazovni sistem, sistem socijalne zaštite, zdravstveni sistem, mediji, visokoškolske institucije, itd.) u cilju preventivnog delovanja. Takođe, veoma je važno aktivno uključivanje porodice kao temeljnog mikrosistemskog okruženja za razvoj deteta, odnosno osnaživanje porodičnog sistema da postane sigurna baza i stimulativno okruženje za dete. Dakle, neophodno je kordinisano delovanje na više nivoa, što podrazumeva partnerski pristup koji, pored zajedničkog interesa, podrazumeva u podeljenu odgovornost”.

Na tribini su predstavljeni rezultati ankete u kojoj je učestvovalo 100 dece koja su odgovarala na pitanje kako zamišljaju bezbednu školu. Deca su odgovorila da je sigurna škola uređena, ima uređeno dvorište, ormariće za učenike, da nema omalovažavanja, vređanja, da nastavnici imaju bolji odnos sa učenicima, da više brinu o deci i pomažu im da rešavaju probleme.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS sprovodi u Srbiji projekat „Jačanje snaga deteta u cilju zaštite od nasilja“ u koordinaciji sa organizacijom Social Activities and Practice Institute – SAPI iz Bugarske i podršku OAK Fondacije. Pored Srbije, u projekat su uključene i organizacije iz Moldavije, Latvije, Makedonije, Slovenije, Albanije i Rumunije.