Članice MODS-a Vesti

Održana tematska grupa MODS-a za obrazovanje

Beograd, 13. jun 2024. – U Zadužbini „Dositej Obradović“, u ulici Kralja Milana 2/II, održana je tematska grupa Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) posvećena obrazovanju. Skup je trajao od 11.00 do 14.00 časova i okupio je članove MODS-a, stručnjake iz oblasti obrazovanja.

Uvodnu reč i dobrodošlicu prisutnima uputila je Aleksandra Milutinović (Okular), koordinatorka tematske grupe, ističući važnost zajedničkog delanja i kontinuiranog praćenja oblasti obrazovanja. Potom je  održana radionica na temu monitoringa javnih politika i napretka Srbije u procesu pristupanja EU, naglašavajući aktuelne politike Vlade Srbije, Akcioni plan za sprovođenje Programa Vlade 2023-2026 i Plan rada Vlade, ali i MODS-ov Doprinos Izveštaju o napretku Srbije za 2024. godinu, u kojem se ukazuje na trenutno stanje i zastoje u zakonodavnom i strateškom okviru koji regulišu prava deteta.

Predstavljanje aktivnosti članica MODS-a

Drugi deo sastanka bio je posvećen predstavljanju aktivnosti članica MODS-a na lokalnom i nacionalnom nivou, sa posebnim osvrtom na problem vršnjačkog nasilja u školama. Učesnici su istakli da nasilje u školama odražava stanje u društvu i da su potrebne preventivne mere umesto represivnih metoda koje se primenjuju već godinama bez uspeha. Posebno je naglašena potreba da se preventivne aktivnosti prepuste stručnjacima poput psihologa, pedagoga i socijalnih radnika, umesto policiji.

Diskusija o pravilnicima o ocenjivanju učenika

Takođe, diskutovano je o novim pravilnicima o ocenjivanju učenika i potrebi za jedinstvenim tumačenjem delova koji se odnose na učenike koji pohađaju nastavu po posebnim programima (IOP1, IOP2 i IOP3), kako bi se pomoglo nastavnicima/ama, ali istovremeno i omogućili/e jednake šanse za kvalitetnu procenu i vrednovanje postignuća učenika/ca, bez obzira na program po kojim pohađaju nastavu.

Majska platforma i prevencija vršnjačkog nasilja

Pomenuta je i Majska platforma, inicijativa građanskog društva nastala kao odgovor na nasilje iz maja 2023. godine. Istaknuto je da je neophodno edukovati prosvetne radnike na ove teme i pružiti im podršku za primenu adekvatnih programa za prevenciju vršnjačkog nasilja u školama. Takođe, učesnici su upoznati da je dostupna radna verzija Izveštaja o uzrocima nasilja u društvu koje pogađa decu i mlade, koja sadrži preporuke za sistemske promene na nivou obrazovnog sistema, lokalne zajednice i škole.

Nejednakost i potrebne reforme

Zaključeno je da je nejednakost među decom sve izraženija, jer reforma školstva ne prati društvene promene. U ruralnim i siromašnim oblastima postoji značajan disbalans između školskih zadataka i tehničke opremljenosti učenika. Na primer, dok škole teže digitalizaciji udžbenika, mnogi učenici kod kuće nemaju osnovne uslove kao što su struja i internet. U nekim školama i zajednicama udžbenici su besplatni za svu decu, dok u drugim roditelji moraju da izdvajaju značajna sredstva za nabavku osnovnih nastavnih sredstava na početku školske godine.

Potrebno je zahtevati veća izdvajanja za obrazovanje, jer se procenat funkcionalno nepismenih prema PISA testiranjima povećava. Takođe, treba tražiti odgovore od Ministarstva i donosilaca odluka o pravcu reforme školstva i rezultatima dualnog obrazovanja, s obzirom na to da je procenat funkcionalno nepismenih učenika u sistemu dualnog obrazovanja znatno veći u odnosu na gimnazije.

Poruke sa sastanka:
  • Treba nam bezbedno društvo, pa će nam biti bezbedne škole!
  • Radimo timski na temi bezbednog društva!
  • Škola nije sama – ima udruženja, koja su važni partneri i resursi.
  • Želimo kvalitetno obrazovanje za svako dete!