Vesti

Održana Skupština MODS-a

Redovna godišnja sednica Skupštine Mreže organizacije za decu Srbije (MODS) održana je u Kragujevcu od 4. do 6. novembra 2016. godine. Sednicom skupštine predsedavao je Radomir Jevtić, predsednik udruženja “Korak napred“ iz Kruševca.

Skupština je tokom radnog dela najpre razmatrala Izveštaj o radu Mreže za 2015. godinu koji je predstavio direktor Saša Stefanović, Izveštaj o radu Upravnog odbora koji je predstavila njegova predsednica Dragana Soćanin kao i Izveštaj Nadzornog odbora koji je predstavila Olgica Beba Bajić, predsednica ovog tela. Nakon kraće diskusije Skupština je sve podnete izveštaje usvojila jednoglasno.

Dalji tok sednice Skupštine bio je posvećen izboru novog člana Upravnog odbora, kao i odlučivanju o prijemu novih organizacija u članstvo Mreže. Za novu članicu Upravnog odbora Skupština je jednoglasno izabrala Ivu Eraković, Izvršnu direktorka organizacije Prijatelji dece Srbije. Osim toga, jednoglasnom odlukom Skupštine u članstvo Mreže primljene su sledeće organizacije: Fondacija Tijana Jurić, Prijatelji dece beogradske opštine Palilula, Centar za razvoj potencijala dece i mladih “Play“ – Play Centar, Roditelj Sombor, Prijatelji dece opštine Požarevac, Libero, Prijatelji dece Kragujevca.

U nastavku rada Skupštine direktor Mreže Saša Stefanović je prisutnim članicama predstavio pregled realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata tokom 2016. godine. Kao neke od zapaženih rezultata koje je MODS postigao tokom godine, Stefanović je ukazao na izradu mape protokola o lokalnoj intersektorskoj saradnji na zaštiti dece od nasilja kao i na činjenicu da je na predlog MODS-a oblast prava deteta prvi put dobila mesto u ekspozeu premijera Srbije.

Održavanje Skupštine prepoznato je i kao prilika da se otvori diskusija o mogućnostima za dalje unapređenje rada Mreže, odnosno izgradnju kapaciteta njenih članica. U tom cilju je poseban deo sednice bio određen za predstavljanje rezultata istraživanja o proceni kapaciteta članica Mreže, dok su učesnici Skupštine imali priliku da daju svoje komentare i predloge u okviru radnih grupa posvećenih unapređenju programskih i organizacionih kapaciteta članica.

Nakon održane Skupštine MODS je dobio 7 novih članica. Dve godine nakon svoje zvanične registracije Mreža u svom članstvo danas okuplja 82 organizacije posvećene zaštiti i unapređenju prava deteta.

Fotografije sa skupštine možete pogledati ovde.