Članice MODS-a Vesti

Održana Skupština MODS-a

Redovna godišnja Skupština Mreže organizacije za decu Srbije (MODS) održana je 25. novembra 2020. godine, usled situacije sa KOVID-19, u onlajn formatu. Sednicom Skupštine predsedavala je Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije.

Skupština je tokom radnog dela najpre razmatrala Izveštaj o radu MODS-a za 2019. godinu koji je predstavio direktor Saša Stefanović, a potom je Jasmina Miković, direktorka Centra za prava deteta i  predsednica UO, predstavila Izveštaj o radu Upravnog odbora i izvestila o učešću MODS-a vladinim telima i radnim grupama formiranim od strane nadležnih državnih institucija.

Izveštaj Nadzornog odbora za 2019. godinu predstavila je Nataša Raičević (Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG). Nakon predstavljanja, članovi i članice Skupštine su jednoglasno usvojili podnete izveštaje.

Izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora

Skupština MODS-a je zatim pristupila predstavljanju kandidata za Upravni odbor MODS-a, kao i kandidata za Nadzorni odbor.

Izabrani novi članovi Upravnog odbora su dosadašnja predsednica Jasmina Miković (Centar za prava deteta), Marko Tošić  (Centar za integraciju mladih), Kenan Rašitović (Omladinski forum za edukaciju Roma), Tatjana Lazor-Obradović (Centar za proizvodnju znanja i veština), Dragana Soćanin (AgroInvest fondacija Srbija), Aleksandra Milutinović (Okular),  Gordana Plemić (Roditelj), i Kristina Lilić (Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub).

Izabrani novi članovi Nadzornog odbora su Ana Jovanović (Centar za kreativni razvoj Knjaževac) i Neda Salai (Centar za kreativni i održivi razvoj Misturafina).

Održavanje Skupštine prepoznato je i kao prilika da se otvori diskusija o Strateškom planu MODS-a 2021 – 2025 tako da su učesnici imali priliku da daju svoje komentare i predloge u okviru odvojenih radnih grupa.