Vesti

Održana prva sednica Saveta za prava deteta u 2019.

Prva sednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije u ovoj godini održana je 12. februara 2019. u Beogradu, a u ime MODS-a, kao članica Saveta za prava deteta, na sednici je učestvovala predsednica Upravnog odbora MODS-a Jasmina Miković iz Praxisa.

Na sednici je usvojen Godišnji program rada Saveta za 2019. godinu, a prisutni su imali priliku da se upoznaju sa aktuelnostima u oblasti prava deteta. Ines Cerović, direktorka Centra za prava deteta upoznala je članove Saveta sa izradom indikatora za praćenje preporuka koje je Кomitet za prava deteta uputio Srbiji.

Pored toga, Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, obavestila je prisutne o planiranim aktivnostima na izradi Zajedničkog osnovnog dokumenta u skladu sa usaglašenim  smernicama za izveštavanje o međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima.

Unicef je predstavio inicijativu za uspostavljanje Nacionalne koalicije za suzbijanje dečjih brakova, sa ciljem da se animiraju relevanti akteri, koji bi koordinisanom akcijom doprineli eliminaciji ove štetne pojave. Koalicija će, nakon konstitutivnog sastanka koji će se održati 21. februara, biti otvorena za učlanjivanje kako pojedinaca, tako i javnih institucija, nezavisnih tela, nevladinih organizacija, privatnog sektora i medija, odnosno onih koji će biti spremni da se posvete rešavanju ovog problema.

O iskustvima i dobrim praksama u formulisanju nacionalnih politika za decu govorila je gošća sednice Nađat Mđid iz Maroka, koja se posebno osvrnula na dobre prakse iz Irske, Kenije i Mauricijusa.

Na kraju, Unicef je predstavio rezultate konferencije Saradnja sistema u pružanju podrške deci sa razvojnim rizicima i smetnjama i njihovim porodicama – ka integrisanim uslugama ranih intervencija.

***Pogledajte Tanjugov prilog OVDE