Članice MODS-a Vesti

Održana prva sednica Saveta za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030.

Prva sednica Saveta za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije održana je u Palati „Srbija“ 3. maja 2023. godine. Na sednici su se okupili predstavnici nadležnih institucija, nezavisnih tela, organizacija civilnog društva, kao i međunarodnih organizacija u svojstvu posmatrača.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov, koji je predsedavajući Saveta, otvorio je sednicu. Sednici Saveta je prisustvovala predstavnica MODS-a, Jelena Žunić Cicvarić (Užički centar za prava deteta).

Na ovoj prvoj sednici Savet je usvojio Poslovnik o radu i utvrdio način izveštavanja u skladu sa Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine, kao i prateće akcione planove. Takođe, Savet je definisao dalju dinamiku svog rada.

Povezane vesti: MODS u članstvu Saveta za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije