Finansijska podrška Vesti

Održana četvrta sednica Saveta za prava deteta

U petak 1. juna 2018. godine održana je četvrta sednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije.

Na održanoj sednici Saveta predstavnica Unicef-a Aleksandra Jović i direktor MODS-a Saša Stefanović upoznali su Savet sa inicijativnom za unapređenje merenja, praćenja i izveštavanja o javnoj potrošnji za decu u skladu sa preporukama Komiteta za prava deteta.

Sen-Lo-u

Foto: Tanjug

Članovi Saveta su se upoznali i sa Mapom puta za eliminaciju i zloupotrebu dečjeg rada, sa predlogom Akcionog plana za sprovođenje Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja (2018 – 2022). Takođe, članovi su upoznati sa preporukama Saveta za ljudska prava UN u oblasti prava deteta nakon predstavljanja izveštaja Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda.

Sednici Saveta za prava deteta prisustvovala su i deca, aktivisti i aktivistkinje Prijatelja dece Srbije. Na Međunarodni dan deteta najmlađi članovi organizacije Prijatelji dece Srbije istakli su da su nasilje i siromaštvo najveći  izazovi sa kojima se suočavaju deca u Srbiji, a ministarka Slavica Ðukić Dejanović je istakla da je cilj svakom detetu dati podjednake šanse i da ne možemo biti potpuno zadovoljni onim što je od sada postignuto. Predsednica Saveta je navela da Srbija u opštoj populaciji ima 14,4 posto dece uzrasta do 15 godina i da kao društvo i država moramo raditi na tome da ih zaštitimo. Prema opštim parametrima prekinutog detinjstva, Srbija zauzima visoko četrdesetprvo mesto od 170 zemalja, a analize su pokazale da postoji i određeni broj dece koja prekidaju obavezno školovanje, dok su neka izložena teškom fizičkom radu i nasilju. Direktor kancelarije Unicef-a u Srbiji Mišel Sen Lo je ukazao na značaj dostupnosti kvalitetnog zdravstva i obrazovanja deci u Srbiji kao i da su udvostručena izdvajanja za decu sa smetnjama u razvoju.

34092561_1662409757190360_4552952688546938880_n

Članica Saveta za prava deteta Jasmina Miković iz Praxisa izrazila je zabrinutost zbog nedavno objavljene Inicijative za sprečavanje zloupotrebe dece u uličnoj situaciji koju je pokrenulo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tom prilikom, ukazala je na opasnost da ishitrenim delovanjem u praksi, može doći do odvajanja deteta od roditelja, staratelja ili lica kod koga se zatekne, bez prethodne procene da li je zaista u pitanju zloupotreba dečjeg rada u cilju eksploatacije. Podsetila je i na to da je Komitet za prava deteta UN-a ukazao državama da ne bi smele da odvajaju decu od porodice isključivo zbog toga što porodica radi ili živi na ulici.

Na sednici Saveta je poslata poruka da je ulaganje u decu investicija koja će se vratiti društvu onoliko koliko ono uloži u decu.