Vesti

Održana interna obuka „Osnove sistema socijalne zaštite“

Krajem marta i početkom aprila smo organizovali dve interne obuke za organizacije članice o osnovama sistema socijalne zaštite u Srbiji. Obuka je organizovana 28. marta i 3. aprila 2018. godine i vodio je Marko Milanović i Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS koji je i koordinator tematske grupe MODS-a „Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva dece“.

Učesnici obuke su upoznati sa tim šta čini institucionalni okvir sistema socijalne zaštite, koje su nadležnosti i uloga centara za socijalni rad, koje su vrste usluga i kriterijumi za pružaoce usluga u socijalnoj zaštiti kao i kako se finansira sistem socijalne zaštite i koja je uloga lokalnih samouprava u organizaciji socijalne zaštite.

DSC_0379

DSC_0522

Na obuci je prisustvovalo više od 30 učesnika iz 23 organizacije članice.

Tema obuke je izabrana na osnovu upitnika za procenu postojećih i nedostajućih kapaciteta članica MODS-a. Tako su članice kao posebno važnu temu prepoznali socijalnu zaštitu i potrebu da njihovi aktivisti budu upoznati sa osnovama sistema socijalne zaštite. Ova obuke se realizuje u sklopu aktivnosti MODS-a koje su usmerene na jačanje kapaciteta članica mreže. Proces jačanja kapaciteta je zamišljen kao kombinacija horizontalnog i vertikalnog razvoja i učenja.

Više fotografija sa ovih obuka možete pogledati na našoj fejsbuk stranici OVDE