Vesti

Održana druga radionica Društvene laboratorije

U Beogradu je 2. jula 2021. godine održana druga radionica Društvene laboratorije za kvalitetniji život porodica i dece sa teškoćama u razvoju u organizaciji MODS-a i Play centra.

Na radionici su učestvovali: Savez MNRO SrbijeMNRO IvanjicaUdruženje „Na pola puta“, Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG Play Centar Novi Sad.

Na drugoj radionici učesnici su imali priliku da nastave rad na traženju rešenja za izazove sa kojima se suočavaju deca i mladi sa svojim porodicama u Srbiji i koja će im omogućiti kvaliteniji život u porodici i zajednici.

Covid-19 je dodatno pokazao ranjivost socijalnih ustanova za smeštaj korisnika i istakao potrebu za razvoj usluga koje će podržati:

  • porodice da brinu o deci u porodičnom okruženju;
  • spreče izdvajanje dece iz porodica;
  • podrže povratak dece u primarnu porodicu (ako je do razdvajanja došlo).

Program radionica se realizuje u okviru projekta „D-Care Labs“ koji se sprovodi u 10 evropskih država u okviru EU Interreg Dunavskog transnacionalnog programa uz stručnu podršku iskusnih evropskih inovacijskih i inkubacijskih organizacija/programa.

Šta je to Društvena laboratorija?

Društvena laboratorija je podrška razvoju društvenih inovacija, okuplja različite zainteresovane strane u pronalaženju praktičnih rešenja za društvene probleme, primenjuje eksperimentalne metode kao što je design thinking.

Cilj Društvene laboratorije:

  • Razviti rešenja za specifične probleme/izazove
  • Transformacija procesa, veština, kulture postojećih organizacija
  • Sistemske promene i nove javne politike

#DCareLabs #Interreg #DanubeTransnationalProgramme #socialinnovation