Članice MODS-a Vesti

Održan sastanak koordinatora tematskih grupa MODS-a

18. oktobra 2023. godine, održan je sastanak koordinatora tematskih grupa MODS-a. Sastanku su prisustvovale nove koordintorke tematskih grupa MODS-a: Maja Milačić (GRiG), koordinatorka TG Socijalna i zdravstvena zaštita (stanovanje), Aleksandra Milutinović (Okular), koordinatorka TG Obrazovanje, kultura i mediji (medijska pismenost, rani razvoj), Dubravka Kahrimanović (Prijatelji dece Srbije), koordinatorka TG Održivost (zaštita životne sredine, inovacije, digitalizacija) i Jovana Škorić (Centar za nestalu i zlostavljanju decu), koordinatorka TG Zaštita dece od nasilja i rodno nasilje i rodna jednakost.

Teme sastanka obuhvatale su pregled dosadašnjeg rada i doprinosa tematskih grupa, definisanje budućih planova i prioriteta, razmatranje ključnih zagovaračkih aktivnosti, unapređenje komunikacije i saradnje između članica MODS-a koje su tematski povezane.

Tematske grupe su zasnovane na prioritetima iz Strateškog plana MODS-a za period 2023-2028 sa ciljem da ovaj format saradnje doprinese boljem praćenju javnih politika relevantnih za prava deteta članica MODS-a,  kao i unapređenju saradnje sa relevantnim državnim organima, institucijama i međunarodnim organizacijama.

Svrha i značaj tematskih grupa

Tematske grupe okupljaju organizacije koje se bave sličnim temama kako bismo olakšali razmenu informacija, unapredili saradnju, planirali zajedničke inicijative i jačali kapacitete u oblastima od značaja za prava deteta. Ovaj format saradnje takođe će nam omogućiti da planiramo i sprovodimo ključne zagovaračke aktivnosti, prateći javne politike i napredak Srbije u EU integracijama.

Koordinatori tematskih grupa

Koordinatori tematskih grupa igraju ključnu ulogu u organizaciji i vođenju sastanaka, pripremi relevantnih materijala, doprinosu unapređenju saradnje i komunikacije između članica MODS-a koje su tematski povezane, kao i učestvovanju na relevantnim sastancima sa predstavnicima državnih organa, institucija i međunarodnih organizacija u ime MODS-a.