Članice MODS-a Vesti

Održan prvi sastanak Posebne radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

U Palati Srbija 12.12.2023. godine održan je prvi sastanak članova Posebne radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2024 -2025. godine.

Sastanak je otvorio pomoćnik ministra Sektora za saradnju sa civilnim društvom Žarko Stepanović. Posebnu radnu grupu čine predstavnici organa javne uprave, nezavisnih tela i civilnog društva.

Na sastanku su predstavljene realizovane aktivnosti planirane Akcionim planom za period 2022-2023, zatim je predstavljen predlog vremenskog okvira za izradu novog Akcionog plana.

Nakon toga, diskutovalo se o nerealizovanim aktivnostima koje bi mogle biti prepoznate u novom Akcionom planu. Posebna radna grupa takođe je otpočela sa predlaganjem novih mera i aktivnosti za novi Akcioni plan. Naredni sastanak Posebne radne grupe planiran je za početak 2024. godine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na ovaj je način otpočelo proces izrade novog Akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022 – 2030. godine, za period 2024 – 2025. godine.

U cilju izrade navedenog dokumenta javne politike formirana je Posebna radna grupa čiji je glavni zadatak aktivno učešće u pripremi dokumenta javne politike u svim fazama izrade nacrta dokumenta.

Sastanku je, ispred MODS-a, prisusutvovala Iva Eraković (Prijatelji dece Srbije).

Izvor: MLJMPDD