Vesti Zaštita od nasilja

Održan onlajn sastanak „Zašto su važne smernice za zaštitu dece od nasilja“

U četvrtak, 2. septembra 2021. godine održan je onlajn sastanak „Zašto su važne smernice za zaštitu dece od nasilja“

Na sastanku su predstavljene aktivnosti Mreže na razvoju prilagođenih alata za izradu „Smernica za zaštitu dece od nasilja“ za članice MODS-a.

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) je započela proces dizajniranja alata koji će članicama MODS-a pomoći da izrade sopstvene smernice za zaštitu dece od nasilja uz podršku Australijske ambasade.

Istovremeno, sprovedeno je istraživanje o stavovima članica MODS-a o značaju i potrebi da organizacije imaju razvijene smernice za zaštitu dece od nasilja. Istraživanje je bio prvi korak u razvoju modela smernica za udruženja koja rade sa decom i za decu, jer je omogućilo uvid u snage i izazove sa kojima se organizacije suočavaju kada je u pitanju zaštita dece. To će biti od pomoći u razviju prilagođenih alata i pružanje odgovarajuće podrške članicama za razvoj smernica za zaštitu dece.

Rezultate ovog istraživanja je predstavila  konsultantkinja Tijana Karić.