Vesti

Od prava do milostinje – socijalna zaštita u Srbiji

A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava pokrenula je podcast o ljudskim pravima. Druga epizoda audio podcasta nosi naziv „Od prava do milostinje – o socijalnoj zaštiti u Srbiji”.

Ovom prilikom razgovor je vođen sa Ivanom Sekulovićem iz Fondacije Centar za demokratiju o ključnim problemima u ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu. Između ostalog, bilo je reči o  prinudnom radu korisnika novčane socijalne pomoći, pauzi u primanjima socijalne pomoći za radno sposobne korisnike, nastavku institucionalizacije i jačanju ustanova za smeštaj, pa sve do preniskih socijalnih davanja.

Na ovom linku možete čuti celu epizodu