Saopštenja Zaštita od nasilja

Mreže 100 organizacija iskazale protest protiv nasilja u porodici

Preko 100 organizacija civilnog društva, članica Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) i Mreže Žene protiv nasilja uz podršku Autonomnog ženskog centra iskazuju najoštriji protest povodom propusta državnih institucija da zaustave nasilje u porodici.

Tražimo od sudova da hitno preispitaju sve nepravnosnažne odluke o viđanju dece sa očevima koji su činili nasilje. Tražimo od centara za socijalni rad da obustave sva viđanja u kontrolisanim uslovima za koje ne postoji sudska odluka i da preispitaju sve slučajeve u kojima je prijavljivano nasilje kako bi procenili rizik od daljeg nasilja prema ženama i deci i predložili mere radi obezbeđivanja njihove zaštite.

Način viđenja i mesto susreta deteta i roditelja treba da budu određeni u skladu sa prethodno podrobno procenjenim bezbednosnim rizicima i da za svaki konkretan slučaj postoji individualni bezbednosni plan.

Profesionalci iz sistema socijalne zaštite i pravosuđa treba primarno da se rukovode najboljim interesom deteta. Podsećamo da dete ima pravo da održava kontakt sa roditeljem kojem nije povereno u skladu sa najboljim interesom deteta. Insistiranje na održavanju kontakta deteta sa roditeljem u slučajevima kada postoji partnersko nasilje i nasilje nad decom nespojivo je sa pravom deteta na ostvarivanje kontakta sa roditeljem. Najbolji interes deteta nije održavanje kontakta sa roditeljem koji je nasilan prema majci i prema detetu.

Utvrđivanje propusta i odgovornosti samo jedan korak

U najboljem interesu dece, kao i žena, je da ne viđaju nasilnika i svako dalje insistiranje institucija na ovoj praksi samo povećava rizik od novih ubistava.

U oba slučaja ubistava žena i dece u proteklih deset dana, u toku je bio postupak za razvod braka. U periodu kada žena sa decom pokušava da napusti nasilnika, a nasilnik shvati da gubi kontrolu nad njima, nasilje se pojačava, a prekid partnerstva ili razvod braka jedan je od ključnih rizika za eskalaciju nasilja. Profesionalci iz sistema socijalne zaštite i pravosuđa ne smeju da ignorišu ovaj rizik i omogućavaju nasilniku viđanje sa detetom i susrete sa ženom.

Utvrđivanje propusta i odgovornosti povodom ovih slučajeva je prvi i samo jedan korak u daljem delovanju.

 

U ime Mreže Žene protiv nasilja
Aleksandra Nestorov

U ime Mreže organizacija za decu Srbije MODS
Saša Stefanović

U ime Autonomnog ženskog centra
Slobodanka Macanović