Saopštenja Vesti

MODS uputio žalbu Savetu za štampu

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) uputila je žalbu Savetu za štampu protiv listova: Srpski telegraf, Kurir, Alo, Informer i Blic povodom izveštavanja o slučaju otmice devojčice M.K u periodu od 25.12.2019. do 12.1.2020. godine.

Navedeni listovi su izveštavanjem o ovom slučaju u više navrata naslovnicama, naslovnim blokovima i sadržajem štampanih i on-line tekstova izvršili izuzetno negativan uticaj na emocionalni, moralni, intelektualni i socijalni razvoj svakog deteta koje se našlo izloženo ovim sadržajima i naneli ozbiljnu štetu interesima svakog deteta:

 • grubo kršeći prava deteta i Kodeks novinara,
 • izlažući ih neprimerenim i uznemiravajućim sadržajima,
 • šireći senzacionalistički informacije bez ikakvog javnog značaja,
 • ugrožavajući bezbednost svakog deteta time što surovo opisivanje nasilja može da podstakne nasilnike da i sami učine isto ili nešto još gore.

MODS, koji okuplja 103 organizacije koje deluju u oblasti prava deteta u Srbiji i posebno na zaštiti najranjivijih grupa dece, oštro osuđuje senzacionalističko i skandalozno izveštavanje medija koje posebno ugrožava pravo na privatnost, dostojanstvo i integritet deteta i ostavlja nesagledive posledice na razvoj deteta.

Nalazimo da su tekstovima, naslovnim blokovima i naslovnicama navedeni listovi i novinari grubo prekršili Kodeks novinara Srbije u sledećim tačkama:

ČLAN I: Istinitost izveštavanja

 Izvršene povrede Kodeksa:

 • U velikom broju medijskih objava iznošene su nepotpune i neproverene informacije u slučaju otmice devojčice M.K. sa nesagledivim i štetnim uticajem i posledicama po svako dete.

 ČLAN IV:  Odgovornost novinara 

Izvršene povrede Kodeksa:

 • Identitet žrtve (deteta) je otkriven u periodu potrage kada je postojao interes javnosti da zna kako dete izgleda kako bi se dete pronašlo. Nažalost, mediji nastavljaju izveštavanje bez zaštite identiteta deteta (žrtve) i nakon pronalaska deteta, kada više ne postoji interes javnosti da bude upoznata sa detaljima traume kroz koju je prošlo dete. Time što se identitet žrtve ne štiti ne samo što se povređuje dostojanstvo deteta već se uspostavlja negativna i štetna praksa tretiranja dece žrtava u medijima koja ugrožava svako dete bilo da je žrtva ili ne.
 • Svi sadržaji sa detaljima otmice, pronalaženja i trauma devojčice M.K, krvave fotografije počinioca imaju višestruko štetan, neprimeren i uznemiravajući uticaj na svako dete sa nesagledivim posledicama u budućnosti.
 • Odgovornost novinara je utoliko veća u ovom slučaju jer detaljno i surovo opisivanje nasilja ugrožava bezbednost svakog deteta time što može da podstakne nasilnike da i sami učine isto ili nešto još gore.
 • Navedeni sadržaji višestruko su povredili prava deteta po Konvenciji o pravima deteta UN i ostalim pozitivnim međunarodnim i domaćim propisima, grubo kršeći dostojanstvo deteta žrtve, ali i sve dece izložene ovim sadržajima.

 ČLAN VI: Odnos prema izvorima informisanja

Izvršene povrede Kodeksa:

 • Novinar ne sme da zloupotrebi emocije drugih ljudi, njihovo neznanje ili nedovoljnu sposobnost rasuđivanja niti da unosi neopravdan strah niti uliva lažnu nadu.  U pojedinim slučajevima, iznošenjem niza emotivnih izjava, zaprepašćujuće surovih naslova, motivišućih i demotivišućih poruka, listovi i portali, doprinosili su razvoju straha i osećaja nesigurnosti kod dece.

ČLAN VII: Poštovanje privatnosti

Izvršene povrede Kodeksa:

 • Smatramo da je način na koji su se novinari bavili izveštavanjem o otmici i pronalaženju devojčice M.K, njenim zdravstvenim stanjem i detaljima traume kroz koju je prošla (koji mogu da budu poznati samo tužilaštvu u toku krivičnog postupka u kojem je isključena javnost), izrazito štetan za svako dete u Srbiji. Na taj način je poslata jasna poruku da će u sličnim situacijama svako dete moći da bude potpuno izloženo, lišeno privatnosti i dostojanstva, medijski tretirano bez ikavog saosećanja i diskrecije, a privatni i javni izvori informacija zloupotrebljeni. Posledice ovakvog izveštavanja po decu su višestruke: od emocionalnih i mentalnih trauma, straha od stigmatizacije do potencijalnog neprijavljivanja situacija u kojima su žrtve.

Mreža organizacija za decu Srbije smatra da su grubo prekršeni i sledeći članovi Zakona o javnom informisanju čime su sva deca ugrožena u susretu sa navedenim tekstovima, naslovnim blokovima i naslovnim stranama:

Izvršene povrede Zakona o javnom informisanju:

 • Deca su, u suprotnosti sa članom 74, izložena detaljima istrage krivičnog postupka koji su na nepoznat način pribavljeni od organa istrage.
 • Prema članu 77. mediji moraju voditi računa o zaštiti svih maloletnih lica. Medijsko izveštavanje u navedenim  sadržajima je u svakom smislu izuzetno štetno za moralni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloletnika/dece.
 • Grubim povredama članova 79. i 80. Zakona o javnom informisanju deci je poslata uznemirujuća poruka da NISU zaštićena od povreda dostojanstva ličnosti u medijskom prostoru, a da im privatni život može biti ugrožen i stavljen na potpuni uvid javnosti. Posledice ovakvog izveštavanja po emocionalni i mentalni i svaki drugi razvoj dece su višestruke.

Mreža organizacija za decu Srbije smatra da je ovo vrhunac u negativnom i štetnom predstavljanju dece u medijima koje je, navedenim slučajem, dobilo skandalozan i potpuno dehumanizovan oblik, te ovom Žalbom tražimo od Saveta za štampu najoštriju moguću reakciju. Sprečavanje dalje zloupotrebe dece u medijskom prostoru treba da bude jedan od naših zajedničkih prioriteta.