Obrazovanje Saopštenja

MODS uputio komentare na nacrte obrazovnih zakona

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS je Ministarstvu prosvete uputio predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) i Nacrta zakona o dualnom obrazovanju.

MODS veruje da Nacrt ZOSOV donosi nova rešenja koja imaju potencijal da unaprede kvalitet i inkluzivost obrazovnog sistema. U tom smislu, MODS naročito pozdravlja prepoznavanje kompetencija za celoživotne učenje i opštih međupredmetnih kompetencija, kao i uvođenje mogućnosti da obrazovna ustanova stekne status resurs centra za asistivne tehnologije. Posebno je značajno što Nacrt ZOSOV detaljno uređuje rad interresornih komisija i izražava nadu će se i u praksi unaprediti pružanje dodatne podrške deci iz osetljivih grupa.

Šta Mreža organizacija za decu Srbije predlaže?

Kako bi se smanjilo ispadanje iz obrazovnog sistema i poboljšala dostupnost obrazovanja, MODS je predložio da se zakonski propiše da će učenici osnovnih škola koji žive na udaljenosti od škola većoj od 2km imati pravo na besplatan prevoz. Osim toga, MODS je predložio da se lokalnim samoupravama da mogućnost da, u skladu sa raspoloživim sredstvima, porodice sa decom koje se nalaze u teškom materijalnom položaja u potpunosti oslobode obaveze plaćanja predškolskog obrazovanja i obezbede besplatan prevoz za učenike srednjih škola.

Kada je reč o Nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, MODS smatra da je izradi ovog Nacrta trebalo da prethode izmene Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju kako bi se razjasnilo kakav status će škole i učenici u dualnom sistemu imati u odnosu na druge srednje škole, i to naročito u smislu ishoda učenja i prohodnosti ka višim nivoima obrazovanja.

Mreža organizacija za decu Srbije ocenjuje da Nacrt zakona daje prevelika ovlašćenja Privrednoj komori Srbije i da ne sadrži dovoljno garancija u pogledu zaštite dece od eventualne zloupotrebe dečijeg rada. S tim u vezi MODS izražava rezerve u pogledu sposobnosti Privredne komore Srbije da na nepristrasan i kompetentan način obezbedi zaštitu prava, zdravlja i bezbednosti učenika prilikom njihovog uključivanja u radni proces. MODS stoga poziva Ministarstvo prosvete da u Nacrtu zakona definiše ulogu Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i Inspektorata za rad u postupku provere ispunjenosti uslova za izvođenje dualnog obrazovanja od strane poslodavca, odnosno sprovođenju nadzora nad odvijanjem radnog procesa.

Konsultacije MODS, Ministarstva i OCD neophodna za dalji razvoj

MODS smatra da bi Zakonom trebalo predvideti da ugovor o učenju kroz rad sa poslodavcem zaključuju učenici, uz saglasnost roditelja ukoliko imaju manje od 18 godina, kao i da učenik u svako doba može da raskine ugovor. Umesto prava na naknadu za produktivan rad, MODS se zalaže za to da se učenicima garantuje pravo na pravičnu naknadu za rad.

MODS poziva Ministarstvo prosvete i Vladu Republike Srbije da, pre upućivanja Zakona o dualnom obrazovanju u skupštinsku proceduru, nastave da sprovode konsultacija sa svim zainteresovanim stranama kako bi se otklonile sve nedoumice koje prate ovaj proces.

Analizu i Predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja možete pogledati OVDE.

Analizu i Predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o dualnom obrazovanju možete pogledati OVDE.