Vesti

MODS u članstvu Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Predstavnici MODS-a u članstvu Saveta

Kandidati Mreže organizacija za decu Srbije Saša Stefanović i Iva Eraković (Prijatelji dece Srbije) izabrani su za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

11. jula 2023. godine, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društven dijalog, odnosno Komisija zadužena za izbor predstavnika civilnog društva za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (Savet), sastavila je rang listu izabranih kandidata, koji su dobili najveću podršku organizacija civilnog društva širom zemlje.

Proces izbora članova Saveta

Objavjena lista predstavlja važan korak u procesu izbora kandidata za koji je započeo 23. juna 2023. godine kada su organizacije civilnog društva pozvane da glasaju za kandidate sa konačne Liste prihvaćenih kandidatura za članstvo u Savetu. Glasovi su se slali putem elektronske pošte do 30. juna 2023. godine.

Nakon petodnevnog perioda za prigovore, Komisija će objaviti konačnu rang listu izabranih kandidata. Na osnovu te liste, Ministarstvo će sačiniti predlog za članove Saveta i uputiti ga Vladi Republike Srbije na razmatranje i odlučivanje.

Vlada Republike Srbije donela Odluku o obrazovanju Saveta

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28. septembra 2023. godine donela Odluku o obrazovanju Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, kao povremenog radnog tela Vlade.