Članice MODS-a Vesti

MODS sada ima 103 članice – Održana godišnja Skupština MODS-a

Redovna godišnja Skupština Mreže organizacije za decu Srbije (MODS) održana je u Kragujevcu od 9. do 10. novembra 2019. godine. Sednicom skupštine predsedavala je Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije.

Skupština je tokom radnog dela najpre razmatrala Izveštaj o radu Mreže za 2018. godinu koji je predstavio direktor Saša Stefanović, a potom je Jasmina Miković iz Praxisa, predsednica UO, predstavila Izveštaj o radu Upravnog odbora i izvestila o učešću MODS-a vladinim telima i radnim grupama formiranim od strane nadležnih ministarstava: Radna grupa za rani razvoj i Radna grupa za izradu Strategije u oblasti prava deteta.

Izveštaj Nadzornog odbora za 2018 i 2019, kao i finansijski plan za 2020. godinu predstavio je Radomir Jevtić, predsednik ovog tela. Nakon kraće diskusije, članovi i članice Skupštine su jednoglasno usvojili podnete izveštaje.

Skupština MODS-a je zatim jednoglasno reizabrala Ivu Eraković za članicu Upravnog odbora.

U nastavku rada Skupština je jednoglasno usvojila predlog da MODS pristupi regionalnoj mreži u Dunavskoj regiji – Danube Civil Society forum, kao i globalnoj mreži za okončanje seksualnog iskorišćavanja – ECPAT.

Iva Eraković je potom predstavila inicijativu Zaštitnika građana za potpisivanje Sporazuma o saradnji sa MODS-om koju je Skupština jednoglasno usvojila.

U popodnevnom delu prvog radnog dana, Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, predstavila je podršku razvoju civilnog društva koju sprovode Građanske inicijative u okviru njihovog Resurs centra. Nakon uvodnog dela članice su imale priliku da razmene svoja iskustva sa lokalnog nivoa, kao i izazove i probleme sa kojima se najčešće suočavaju.

Novina na ovogodišnjoj Skupštini je predstavljao Market ideja – sesija u kojoj su članice  imale priliku da razmene ideje o projektima i programima koje sprovode ali i da predlože teme i aktivnosti kojima bi MODS mogao da se posveti u narednoj godini.

Drugi radni dan je bio rezervisan za predstavljanje novih organizacija za prijem u članstvo u MODS-u. Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva i Društvo za cerebralnu i dečju paralizu Kosjerić su jednoglasnom odlukom Skupštine postale članice MODS-a, koji trenutno broji 103 članice.

Poslednji deo je bio posvećen predlozima za unapređenje rada MODS-a, odnosno  diskusiji o budućim aktivnostima i zagovaračkim planovima MODS-a.