Vesti

MODS sa zamenicom zaštitnika građana za prava deteta

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović sa saradnicama sastala se danas sa predstavnicima Mreže organizacija za decu Srbije. Ona je na sastanku predočila aktivnosti Zaštitnika građana koje se aktuelno sprovode u oblasti prava deteta, kao i okvirni plan za 2020. godinu i istovremeno ukazala na potrebu čvršće saradnje Zaštitnika građana sa organizacijama koje se bave ostvarivanjem i promocijom prava deteta.

Zaštitnik građana već je pokrenuo više postupaka kontrole u vezi sa nedavnim slučajevima seksualnog nasilja nad decom, sa ciljem da ispita postupanje organa vlasti u odnosu na decu žrtve, a naročito da li su deca bila izložena višestrukoj traumatizaciji, rekla je Stojanović i dodala da će i buduće aktivnosti Zaštitnika građana biti usmerene ka jačanju obaveza organa vlasti da decu žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u najvećoj mogućoj meri zaštite od sekundarne traumatizacije. Ovo se odnosi i na organe u čijoj je nadležnosti sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem medijskih zakona i podzakonskih propisa, jer neadekvatno medijsko izveštavanje o seksualnom nasilju nad decom nanosi štetu ne samo detetu žrtvi već svakom detetu koje se sa takvim sadržajem upozna. Stoga će Zaštitnik građana, pored drugih aktivnosti, u saradnji sa Dečjim kulturnim centrom, organizovati i događaj posvećen pravu deteta na kulturu i informisanost kao i na zaštitu od štetnih medijskih sadržaja, istakla je Stojanović.

Direktor Mreže organizacija za decu Srbije Saša Stefanović, direktorka Centra za prava deteta i članica Upravnog odbora Mreže organizacija za decu Srbije Jasmina Miković i koordinatorka organizacije SOS Dečja sela Jelena Tanasijević istakli su neke od ključnih tema u kojima vide prostor za saradnju sa Zaštitnikom građana, kao što su pitanja potvrđivanja Trećeg opcionog protokola uz Кonvenciju o pravima deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, medijsko izveštavanje o deci, zaštita dece od sekundarne viktimizacije u sudskim postupcima i nedostatak usluga za decu.

Zamenica zaštitnika građana i predstavnici Mreže organizacija za decu Srbije konstatovali su da je buduća strukturirana saradnja Mreže i Zaštitnika građana nužnost, u cilju bolje sinergije civilnog sektora i nezavisne institucije za zaštitu prava deteta, koja bi obuhvatila ne samo redovne susrete i razmenu informacija, već i tematske sastanke, zajedničke aktivnosti i edukacije.

preuzeto sa sajta Zaštitnika građana.