Programski dokumenti Saopštenja

MODS pozvao Anu Brnabić da uključi prava deteta u ekspoze

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) pozvala je ministarku i mandatarku za sastav Vlade Republike Srbije Anu Brnabić da u svoj ekspoze uključi i posveti pažnju unapređenju položaja dece u Srbiji. MODS je izrazio očekivanje da će ministarka Brnabić slediti primer predsednika Republike Aleksandra Vučića koji je prošle godine, reagujući na sličan predlog MODS-a, napravio iskorak time što je prava deteta izdvojio kao posebnu oblast u radu Vlade.

MODS smatra da bi u fokusu nove Vlade trebalo da se nađe smanjenje siromaštva dece i podseća da se stopa dece u riziku od siromaštva u Srbiji nalazi među najvišim u Evropi i da iznosi 30 odsto. MODS zato ističe da bi prioritet Vlade trebalo da bude donošenje izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti i Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.

Ne postoji strategija odnosa države prema deci – Ekspoze treba da usmeri ka tome

U dopisu koji je MODS dostavio budućoj predsednici Vlade, Ani Brnabić, navodi se da u sektoru dečije zaštite nedostaju ključni zakoni i tela. MODS konstatuje da Srbija u ovom trenutku ne poseduje ni Zakon o pravima deteta niti strateški dokument koji bi definisao politiku države prema deci, dok je Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije i dalje pretežno neaktivan.

Šta MODS savetuje mandatarku za dalji rad Vlade RS (B92, TV prilog)

Kako bi briga o deci dobila sistemski karakter, MODS poziva mandatarku Brnabić da u svom ekspozeu predvidi da će nova Vlada inicirati proces izrade i donošenja novog Nacionalnog plana akcije za decu, Zakona o pravima deteta i drugih propisa iz oblasti dečije zaštite, kao i da će osnažiti kapacitete Saveta za prava deteta u skladu sa obavezama koje je preuzela Akcionim planom za Poglavlje 23.

Dopis koji je MODS uputio Ani Brnabić možete pogledati OVDE.