Finansijska podrška Saopštenja Socijalna zaštita

MODS poziva nadležne na promenu spornih članova novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) izražava zabrinutost povodom određenih delova predloga Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koji se nalazi pred poslanicima Narodne skupštine, a naročito dela koji se odnosi na položaj dece sa smetnjama u razvoju.

Prema novom predlogu Zakona roditelj koji brine o detetu sa smetnjama u razvoju ne može da ostvari pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, ukoliko dete već koristi pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica. To bi u praksi značilo da će se roditelj vrlo moguće naći u okolnosti da „vrši izbor“ između roditeljstva i zaposlenja. Pojedinačni iznos na dodatak za negu i pomoć drugog lica iznosi oko 10.000 dinara na mesečnom nivou, i ne treba da zavisi od drugih primanja porodice.

Porodice koje imaju decu sa teškoćama u razvoju i porodice dece sa retkim bolestima se ionako nalaze u veoma teškom položaju i iscrpljujućoj borbi za svoju decu. Troškovi za negu deteta sa teškoćama u razvoju ili sa retkim bolestima su značajno veliki i mogu da dovedu porodicu do ivice siromaštva.  Zato apelujemo da se ova dva prava ne dovode u vezu i da se majkama ne ukida pravo na nadoknadu zarade dok brine o svom detetu.

Pored toga, novi predlog Zakona ne određuje nominalne iznose ni jednog davanja, niti postoje odredbe koje nalažu usklađivanje sa inflacijom niti jednog davanja, pa će realni iznosi novčanih davanja takođe biti nepoznati.

Novi predlog Zakona predviđa da nominalne iznose (visinu) i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak propisuje Vlada na predlog ministra nadležnog za socijalna pitanja. Ovo rešenje ne daje garancije da će iznos dečijeg dodatka biti redovno usklađivan sa porastom troškova i inflacije. Zato MODS poziva da se  Zakonom definiše nominalni iznosa novčanih davanja, kao i način obračunavanja cenzusa, i obaveza da se nominalni iznosi usklađuju najmanje dva puta godišnje sa kretanjem troškova života na teritoriji Republike Srbije.

U septembru 2017. godine pravo na dečiji dodatak ostvarilo je 337.687 dece, što je skoro svako četvrto dete u Srbiji. Podsećamo, redovan iznos dečijeg dodatak je nešto manje od 3.000 dinara mesečno.

Pozdravljamo mogućnost ostvarivanja prava na još jedan dečiji dodatak u toku godine (tzv. 13. dečiji dodatak). Međutim, ovo pravo se proširuje samo na decu koja pohađaju srednju školu, pod uslovom da je prethodna školska godina uspešno završena. Predlažemo da se ovo pravo proširi i na decu koja pohađaju osnovnu školu, jer su potrebe i ove dece pred polazak u školu jednako uvećane kao i dece koja pohađaju srednju školu.

MODS poziva Vladu Republike Srbije, resorno ministarstvo i narodne poslanike da preispitaju ove predloge Zakona, kako bi finansijska  podrška porodicama i deci bila jednako dostupna i nediskrimintorna. Isto tako, MODS poziva  na utvrđivanje iznosa dečijeg dodatka i transparentnost izdvajanja za decu. Potrebno je da se poboljšaju ove mere koje značajno mogu ublažiti negativne posledice siromaštva na dete.

Analizu Predloga zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom možete pogledati OVDE