Članice MODS-a Vesti

MODS na konsultativnom sastanku MLJMPDD

Jelena Žunić Cicvarić* (UCPD) bila je među učesnicima konsultativnog sastanka Ministarstava za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sa organizacijama civilnog društva koji je održan 3. jula 2023. godine u Beogradu.

Ovaj sastanak, koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Timom za ljudska prava Ujedinjenih nacija, imao je za cilj jačanje saradnje između Ministarstva i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava.

Učesnici sastanka su tokom dvočasovne diskusije razgovarali o različitim temama, uključujući realizaciju strateških dokumenata u oblasti antidiskriminacije, zaštitu i unapređenje prava osetljivih grupa, i razmenjivali važne podatke i iskustva sa terena.

* Jelena Žunić Cicvarić je predstavnica MODS-a u Savetu za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije