Vesti

MODS na društvenom dijalogu o socijalnom preduzetništvu

„Koncept socijalnog preduzetništva i primeri dobre prakse u Republici Srbiji” bila je tema društvenog dijaloga  na kojem je učestvovao i direktor MODS-a Saša Stefanović. Društveni dijalog kao forum za razmenu ideja i stavova organizovalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 18. oktobra 2021.

Društveni dijalog je predstavljen kao prioritet u radu Vlade Republike Srbije, a cilj ovog okupljanja je bio zajednički doprinos pronalaženju dobrih rešenja, stvaranje novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili grupa građana, sprečavanje nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanje društvene kohezije i rešavanje drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini.

Saša Stefanović je na ovom skupu govorio o uspostavljanju #DCareLabs – Društvene inovacione laboratorije kao mesta za ideje koje treba da donesu dobro deci.

Kao primer dobre prakse naveo bih projekat koji se sprovodi u 10 država u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa #DCareLabs koji podržava razvoj usluga socijalne zaštite i socijalno preduzetništvo. To je program koji se zasniva na društvenim inovacijama koje su usmerene na rešavanje  problema najranjivijih građana. U okviru ovog projekta je uspostavljena Transnacionalna društvena inovaciona laboratorija i 9 regionalnih Društvenih laboratorija. Društvena inovaciona laboratorija je uspostavljena i u Srbiji kao mesto za ideje koje da donose dobro deci“.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici relevantnih ministarstava, državnih institucija, organizacija civilnog društva, poslovnih udruženja i medija.

Snimak celog događaja možete pogledati na sledećem linku.