Članice MODS-a Socijalna zaštita

MODS konsultacije – Akcioni plan za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici

U skladu sa MODS ulogom nezavisne platforme koja deluje, između ostalog, na usaglašavanju stavova i podršci učešću naših organizacija u kreiranju javnih politika, u periodu za nama, uzeli smo učešće u procesu izrade Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022–2026.

Proces izrade Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022–2026. otpočeo je u junu 2022. godine. Za izradu Akcionog plana formirana je Radna grupa u čijem su sastavu predstavnici državnih organa, ustanova u sistemu socijalne zaštite i organizacija civilnog sektora, među kojima je i MODS.

Strategija deinstucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022–2026. godine usvojena je 1. februara 2022. godine, a Akcioni plan treba da prikaže pojedinačne aktivnosti za sprovođenje opšteg cilja, posebnih ciljeva i mera utvrđenih Strategijom.

U okviru MODS-a su tim povodom organizovane interne konsultacije sa članicama koje su se aktivno uključile u proces izrade navedenog dokumenta javne politike, a ovom prilikom pozivamo organizacije koje to do sada nisu učinile, da se uključe i da dostave svoje predloge za Akcioni plan za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022-2026. godina do 20. avgusta 2022. godine na office@zadecu.org

Drugi sastanak Radne grupe planiran je za 19–21. septembar 2022.

Skoči na traku sa alatkama Odjava