Članice MODS-a Vesti

MODS kampanja „Svako dete ima pravo“

U sklopu obeležavanja trideset godina Konvencije o pravima deteta, Mreža organizacija za decu Srbije pokreće kampanju „Svako dete ima pravo“

Cilj kampanje je da se najšira javnost upozna sa tim šta znači Konvencija o pravima deteta za samu decu, njihove roditelje i posebno da upozna najširu javnost sa tim koja prava ima svako dete.

Svako dete ima pravo na život, igru, obrazovanje, zdravlje, život bez nasilja… sadržaj je poruka ove kampanje.

U kampanju će se uključiti organizacije iz cele Srbije i trajaće od 14. oktobra do 30. Novembra 2019.godine.

Članice iz Srbije će organizovati različite događaje (pres konferencija, okrugli sto, predavanje, tribina, roditeljski sastanak) na kojima će javnost, posebno roditelje i decu upoznati sa tim šta je Konvencija o pravima deteta i sa pravima deteta.

Na Svetski dan deteta 20.novembra 2019. MODS će organizovati OTVORENI DAN sa svojim članicama. To će biti prilika da se prijatelji, ali i šira javnost upozna sa članicama Mreže i da sa njima razmene mišljenje o pravima deteta.