Vesti

MODS izabrao novu predsednicu Upravnog odbora

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) održala je svoj redovni godišnji sastanak Upravnog odbora na kojem su članovi jednoglasno izabrali novu predsednicu, Jasminu Miković.

Zavidno iskustvo nove predsednice UO MODS

Jasmina Miković je zamenica izvršne direktorke i jedna od osnivačica nevladine organizacije Praxis, koja je članica MODS. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na međunarodnom smeru i dodatno se obrazovala u oblasti ljudskih prava i menadžmenta.

Sedamnaestogodišnje radno iskustvo stekla je u Norveškom savetu za izbeglice i Praxisu, fokusirajući se na zaštitu ljudskih prava marginalizovanih grupa u oblasti migracija, statusnih i socioekonomskih prava, prava deteta, antidiskriminacije i rodne ravnopravnosti. Razvila je Praxisov program za prava deteta i predstavnica je Mreže organizacija za decu Srbije u radu Grupe nacionalnih partnerskih mreža, kojom upravlja Eurochild iz Brisela.

Prethodna predsednica UO MODS Dragana Soćanin predala je svoju dužnost Jasmini koja će u narednom periodu obavljati ovu, vrlo važnu, funkciju u radu MODS.