MODS u medijima

Kako preventivno delovati po pitanju nasilja u porodici (KCN TV, „Srbija on line“)

Koordinatorka programa za decu MODS-a, Danka Đukić i koordinatorka programa u Play centru Novi Sad Tanja Rajačić govorile su o gorućoj temi poboljšanja zaštite žrtava nasilja u porodici, a naročito dece i žena, ali šta je to što nevladine organizacije, u saradnji sa nadležnim institucijama moraju preventivno da urade zajedničkim snagama.

Država mora da reaguje i zaštiti žrtve nasilja u porodici! Preporuke poslate na adrese tri ministarstva