Programski dokumenti Stavovi

Jednakost za svako dete – Program MODS-a

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)  se zalaže za smanjenje siromaštva, socijalne isključenosti i nejednakosti u našem društvu. Siromaštvo i rastuća nejednakost posebno teško pogađaju decu i njihove izglede za kvalitetan i dostojanstven život. Iz ovih razloga nam je potrebna nova socijalna politika koja će na prvom mestu imati borbu protiv siromaštva i nejednakosti u društvu i biti usklađena sa UN ciljevima održivog razvoja.

Polazeći od potrebe za novom socijalnom politikom, Mreža organizacija za decu Srbije razvila je i usvojila ovaj programski dokument kao naš doprinos njenom razvoju i stvaranju na principima solidarnosti, jednakosti i socijalne uključenosti.

Ovaj dokument sadrži opšte ciljeve, principe i preporuke na kojima bi trebalo da se zasnivaju, i sa kojima bi trebalo da budu usklađene, reforme socijalne i obrazovne politike kako bi bila obezbeđena jednakost za svako dete i sastoji se iz tri dela:

  • PRILIKE ZA NOVE JAVNE POLITIKE – pregled javnih politika čije donošenje ili izmene treba da obezbede socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i nejednakosti kod dece;
  • SMANJENJE NEJEDNAKOSTI – preporuke u oblasti socijalne zaštite za obezbeđivanje adekvatne finansijske i materijalne pomoći (bez uslovljavanja koja mogu voditi ka zloupotrebi i eksploataciji) i za razvoj i finansiranje usluga i programa socijalne zaštite za podršku porodicama sa decom;
  • OBRAZOVANJE ZA INKLUZIVNO DRUŠTVO I JEDNAKOST – predlog mera za sistemski pristup koji će voditi ukidanju nejednakosti u obrazovnom sistemu između dece, za veća ulaganja u rani razvoj i podršku deci slabijeg socioekonomskog statusa, posebno deci kojoj je potrebna dodatna podrška u obrazovanju.

Ceo dokument možete pogledati OVDE