Vesti

Novosadska mreža za decu najavljuje predstavljanje rezultata inicijative Novi Sad čita deci

U sredu, 28. februara 2018. se održava javno predstavljanje rezultata inicijative Novi Sad čita deci koju je pokrenula članica novosadske mreže za decu – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima “Harmonija“. Ovaj događaj će se održati sa početkom u 14.00 časova, u plavoj sali Skupštine grada, u ul. Žarka Zrenjanina 2. Pored predstavljanja rezultata inicijative, plan je da se iznesu konkretni predlozi za održivost programa podrške ranom razvoju koji se temelje na zajedničkom čitanju.

Februar mesec su obeležile mnogobrojne aktivnosti u sklopu ove inicijative a neki od rezultata koji su do sada postignuti su:

  • više od 20 organizacija, institucija iz obrazovnog, zdravstvenog i sistema socijalne zaštite, kao i udruženja građana, radile su tokom februara zajedno sa idejom da se promoviše čitanje sa decom kao način podrške ranom razvoju i staranju o deci najmlađeg uzrasta;
  • realizovana su čitanja sa decom u Dečjem selu, Svratištu za decu, Udruženju za pomoć MNRO, Maloj srećnoj koloniji, vrtiću ŠOSO Milan Petrović, Sigurnoj ženskoj kući, sa decom na hraniteljskom smeštaju, u Centru za rani razvoj, u romskim naseljima, u PU ‘’Radosno detinjstvo’’ i drugim organizacijama i institucijama;
  • kao podrška ovoj inicijativi učestvovalo je blizu 90 sugrađana koji su prošli obuku za volontere čitače;
  • tokom akcija na Filozofskom i Medicinskom fakultetu, kao i Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača i nekoliko privatnih vrtića, sakupljene su knjige kao početne biblioteke za najmlađe u Inkluzivnom servisu ‘’Cvrčak’’ (Udruženje za pomoć MNRO), Svratištu za decu, Maloj srećnoj koloniji, Sigurnoj ženskoj kući, kao i za programe rada u romskim naseljima (CPZV);
  • realizovane su nedeljne akcije u kojima su pružane informacije o tome šta, kako i zašto se čita sa decom najmlađeg uzrasta. U tome su učestvovale i patronažne sestre i pedijatri Doma zdravlja Novi Sad i stručnjaci savetovališta za brak i porodicu CSR Novi Sad;
  • u medijima, na internet portalima i društvenim mrežama promovisan je značaj čitanja detetu u ranom uzrastu sa ciljem da se podigne svest kod roditelja kad, kako i zašto treba da čitaju sa decom u porodicama.

Podrška ranom razvoju dece strateško je opredeljenje naše države. Iskustva u okviru inicijative Novi Sad čita deci, mogu poslužiti kao primer trajnog i dostupnog programa stimulacije ranog razvoja za svaku porodicu.

 Ova akcija pokrenuta je sa idejom da se različitim planiranim aktivnostima podigne svest o značaju čitanja sa decom od najranijih dana kao naučno dokazanog načina stimulacije ranog razvoja i unapređenja kvaliteta brige o deci, ali i da se otvori prostor za planiranje održivih opcija kojima bi ovaj oblik podrške ranom razvoju bio dostupan svakom detetu u našoj lokalnoj zajednici. Realizaciji aktivnosti se priključilo više od 20 organizacija, članica Mreže, ali i drugih ustanova i organizacija iz Novog Sada. Kompletnom akcijom je koordinirao Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“, a podršku u planiranju aktivnosti dali su nastavnici Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.