Finansijska podrška Saopštenja Socijalna zaštita

Jačanje porodice – pogled na mogućnosti

Danas je u Palati Srbije u Beogradu održana konferencija „JAČANjE PORODICE – POGLED NA MOGUĆNOSTI“ koju su organizovali Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu uz podršku UNICEF-a i pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Konferencija je bila posvećena pitanjima razvoja usluga i programa koji će omogućiti stalnu, pravovremenu i odgovarajuću podršku porodici sa decom, kako bi se sprečilo izdvajanje dece iz porodica, odnosno, omogućio povratak dece u primarnu porodicu, ukoliko je do razdvajanja došlo. Razmotrene su brojne mogućnosti i resursi koji već postoje kako u javnom tako i u civilnom sektoru a potrebno ih je staviti i u funkciju jačanja porodice i podrške ostanku deteta u porodici.

Učesnicima konferencije su se na početku obratili državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodin Nenad Nerić, i Severin Leonardi, zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji.

Državni sekretar Nenad Nerić je tom prilikom istakao da je zaštita deteta i njegovih najboljih interesa, a time i njegove porodice, jedan od osnovnih zadataka sistema socijalne zaštite. Naglasio je da je sistem socijalne zaštite insistirao na pomeranju fokusa sa restriktivnih mera ka merama podrške biološkoj porodici kao i da je važno staviti što veći fokus na brži povratak dece koja su izmeštena u svoje biološke porodice.

Severin Leonardi, zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji je pohvalila odlučnost Republike Srbije da prioritizuje rešenja koja se baziraju na podršci porodicama. Naglasila je, međutim, da „još uvek usluge podrške porodici nisu dostupne svim porodicama i roditeljima“ i apelovala na Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da uloži dodatne napore „da se uspostavi sistem koji je efikasan u identifikovanju porodica koje se suočavaju sa problemima i da usluge budu dostupne u celoj zemlji.“

Obraćajući se učesnicima konferencije na početku Saša Stefanović, direktor MODS-a, podsetio je na to da se od 2009. godine do danas od ukupnog broja dece u ustanovama koja su prekinula smeštaj samo 23% dece vratilo svojim biološkim porodicama. Zbog toga je neophodno kao prioritet postaviti i povratak dece koja su izmeštena iz porodica u svoje biološke porodice jednako kao i sprečavanje izmeštanja deteta iz porodice, kada je to u najboljem interesu deteta.

Učesnici skupa su dobili i primerak publikacije UNICEF-a „Jačanje porodica iz osetljivih grupa – pogled na mogućnosti“ koja sadrži primere usluga i programa podrške porodicama.