Evropske integracije Vesti

Predstavljen novi izveštaj Evropske komisije za Srbiju

17. aprila 2018. godine predstavljen je novi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama. Svrha izveštaja, koji se odnosi na period od kraja 2016. do početka 2018. godine, je da oceni sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Kada je reč o osnovnim pravima u izveštaju se navodi da je potrebno dati veći prioritet pravima deteta: izraditi Nacionalni plan akcije za decu i Nacionalni plan akcije za zaštitu dece od nasilja; poboljšati koordinaciju i nadzor nad sistemom dečje zaštite i osigurati efikasno sprovođenje postojećih zakona i politika; osigurati veće poštovanje prava dece u institucijama.

OVDE možete pogledati izvod iz objavljenog Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija koji se odnosi na prava deteta (Deca u Izveštaju o napretku Srbije).

U izveštaju je takođe navedeno da je Srbija u procesu dodele statusa posmatrača u Evropskoj agenciji za osnovna prava (FRA) koja igra značajnu ulogu u omogućavanju sprovođenja osnovnih prava u praksi za sve građane Evropske unije.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS će u narednom periodu izraditi i objaviti detaljniji pregled izveštaja Evropske komisije u delu koji se odnosi na položaj dece.